Ceny energii elektrycznej w 2023 r., trendy – TGE – szkolenie on-line

Ceny energii elektrycznej w 2023 r., trendy – TGE – szkolenie on-line
Doradca PV

Czy 2023 r. będzie rokiem bez energetycznego rollercoastera? Niestety, nic na to nie wskazuje. W tym roku szykuje nam również dużo zmian, a w roku 2024 spodziewamy się małej energetycznej rewolucji, na którą powinniśmy się przygotować. 

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczna kupować będziemy w cenach hurtowych na 2023 r. (grupa B23) po około 1000-1200 zł/MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli kupić 1 MWh po 30 zł. w cenie hurtowej z dostawą na 1 stycznia 2023 r. w godzinach od 1 do 7. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda. Jak z tego wydarzenia wyciągnąć właściwe wnioski i jak je wykorzystać w swoim biznesie ?

Która wersja prognozy maksymalnego zapotrzebowania na moc jest najbardziej prawdopodobna – P1 czy P2? Ma to zasadniczy wpływ na zużycie energii elektrycznej i poziomy cen, jakie będą obowiązywać w poszczególnych miesiącach 2023 r. Wykres słupkowy przedstawia rzeczywiste zapotrzebowanie na moc w 2022 r. (dane PSE). Maksymalna moc w grudniu ubiegłego roku wyniosła 27 211 MW, natomiast w maju – 22 500 MW.

REKLAMA

Analizą trendów giełdowych na TGE szczególnie interesować się będziemy w kontekście technik prognostycznych dla rynku SPOT TGE i przedstawimy model prognostyczny EPF-modelTGE24, za pomocą którego prognozować będziemy ceny godzinowe i poziom indeksu TGe24.

Razem budować będziemy portfel zakupów Spółki Obrotu i odpowiemy na pytanie jakich cen, możemy spodziewać się w ofertach dla firm grupa taryfowa B na 2024 r.

Program szkolenia: TGE – Towarowa Giełda Energii  ceny, trendy, prognozy
Termin: 26.01.2023 r. i 9.02.2023 r.

1. TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach

– rynek energii w Polsce i Europie – wprowadzenie;
– historia i ogólne zasady funkcjonowania TGE;
– IRGiT – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych – szczególny charakter działalności dla giełdy energii;
– giełdowe platformy informacyjne;
– inne europejskie giełdy energii: Nord Pool i Epex Spot.

2. RDB – Rynek Dnia Bieżącego

wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku;

– zasady funkcjonowania Rynku Dnia Bieżącego;
– produkty i zasady ustalania kursów w systemie notowań ciągłych;
– handel międzynarodowy, ustalanie cen energii – kursu jednolitego w handlu międzynarodowym – case-study.

3. RDN – Rynek Dnia Następnego

– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku;

– produkty na rynku – kontrakty godzinowe, blokowe i weekendowe;
– Fixing I i Fixing II elementy wspólne i różnice;
– system ustalania kursu jednolitego;
– dynamika cen na RDN – dane historyczne a trendy bieżące – wpływ na decyzje biznesowe;
– kurs jednolity – zasady ustalania cen energii elektrycznej na podstawie procedur kursu jednolitego – case-study;
– różnice pomiędzy RDB (Rynkiem Dnia Bieżącego), a RDN (Rynkiem Dnia Następnego)
– główne indeksy RDB, TGeBase, TGePeak, TGe15.

4. OTF – Rynek Terminowy

– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku;
– produkty na rynku terminowym – BASE_Y, Q, M, W; PEAK5_Y, Q, M, W;
–  obroty na RDN i OTF – różnice interpretacyjne – co to jest LPO (liczba pozycji otwartych);
–  ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2024 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-24 i PEAK5_Y-24.

5. Prawa majątkowe

– prawa majątkowe i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce;
– świadectwa pochodzenie energii elektrycznej i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce – „zielone certyfikaty”;
– świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego – „błękitne certyfikaty”;
– świadectwa efektywności energetycznej – „białe certyfikaty”.

6. Gwarancje Pochodzenia

– różnice pomiędzy świadectwem pochodzenia a gwarancją pochodzenia;
– uczestnicy rynku, wytwórcy, spółki obrotu oraz przedsiębiorstwa jako nabywcy końcowi;
– rynek międzynarodowy w transakcjach gwarancjami pochodzenia;
– zasady ustalania cen gwarancji pochodzenia.

7. Systemy Informacyjne Giełdy a systemy informacyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych

– wirtualny spacer po Towarowej Giełdzie Energii – nawigacja po stronie www.tge.pl;
– raporty giełdy energii – dzienne, miesięczne, roczne;
– raporty o planowanym zużyciu i mocach wytwórczych;
– produkcja źródła konwencjonalne – TGE i PSE;
– prognozowana generacja wiatrowa i fotowoltaiczna PSE.

8. Warsztaty obliczeniowe – określanie cen energii elektrycznej oferowanych przez Spółki Obrotu w 2024 r.

REKLAMA

– procedura budowania portfela zakupów energii elektrycznej w 2022 r. dla dostaw energii w 2023 r. przez spółki obrotu;
–  wycena portfela zakupów spółki obrotu na bazie cen rynku terminowego i rynku SPOT;
– ofert cenowe dla odbiorców przemysłowych na 2024 r. grupa taryfowa B.

9. Prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych

– podaż energii elektrycznej i popyt jako główne czynniki wpływające na krótkoterminowe ceny energii na RDN;
– dane dotyczące podaży energii elektrycznej – system informacyjny TGE;
–  dane dotyczące planowanego popytu;
– wpływ importu i eksportu na rynek energii;
– wpływ generacji wiatrowej na podaż energii elektryczne w Polsce i Europie;
– wpływ generacji PV na podaż energii elektrycznej w Polsce i Europie;
– warunki atmosferyczne jako istotny element w produkcji energii z OZE – wiatr i fotowoltaika.

10. Podsumowanie wnioski dyskusje

Więcej informacji>>

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!

Program szkolenia: Prosument net-billingowy, prosument zbiorowy i lokatorski, prosument wirtualny – opłacalność rozwiązań – 2 luty 2023 r.

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce, Europie – czynniki kształtujące oblicze rynku energii;
2. Prosument – regulacja ogólne;
3. Zasady oceny opłacalności projektów inwestycyjnych dla prosumentów;
4. Prosument net-billingowy:
– Case study – opłacalność formy prosumenta net-billingowego Grupa G oraz grupa B-C;
5. Prosument zbiorowy;
6. Prosument wirtualny:
– podstawowe zasady bycia prosumentem wirtualnym – reguła 50 kW mocy;
– Case study – opłacalność formy prosumenta wirtualnego Grupa G oraz grupa B-C.
7. Prosument lokatorski – nowości – podsumowanie i dyskusja – partnerski handel energią – nowe rozwiązania, nowe możliwości.

Więcej informacji>>

Program szkolenia: Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze – 31 stycznia 2023 r. i 14 luty 2023 r.
1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie;
2. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie;
3. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie;
4. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii:
Case study – analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy – wersja PDF;
5. Strategie zakupowe energii elektrycznej:
Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę na podstawie strategii hybrydowej cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN
(I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF;
6. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii;
7. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji>>

Prowadzący:

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje projekty, m.in. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-modelBase dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii, takich jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej, m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne !!!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl
tel. (48) 601-518-079

https://doradcapv.pl/

 

artykuł sponsorowany