28,6 mln zł z NFOŚiGW na realizację strategii proklimatycznej w Wielkopolsce

28,6 mln zł z NFOŚiGW na realizację strategii proklimatycznej w Wielkopolsce
Podpisanie umowy, źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Projekt „ Wdrażanie strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” został dofinansowany kwotą blisko 28,6 mln zł z NFOŚiGW przy równoczesnej dotacji ze środków europejskich – z programu LIFE – w wysokości prawie 10,8 mln euro. Realizacja działań związanych ze strategią ma doprowadzić do zaprzestania wydobycia i radykalnego ograniczenia korzystania z paliw kopalnych w 27 gminach i trzech powiatach województwach wielkopolskiego oraz w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Koninie.

Województwo wielkopolskie będzie wdrażać strategię we współpracy z dwoma partnerami wspierającymi: Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także 12 innymi podmiotami. Współbeneficjenci dotacji to 27 gmin i trzy powiaty województwa wielkopolskiego oraz Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Konin.

Długookresowe działania, które według założeń w strategii rozpoczęły się już w tym roku, mają regionalnie wprowadzić w życie ideę neutralności klimatycznej – spowodować transformację energetyczną we wszystkich sektorach gospodarki, rozwinąć i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a w konsekwencji podnieść efektywność energetyczną wschodniej Wielkopolski.

REKLAMA

Poprawi to jakość powietrza oraz zredukuje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Całość będzie kosztować około 85 mln zł, a realizacja działań strategicznych zakończy się w 2031 roku.

Wdrażanie założeń strategii uwzględnia realia ekonomiczne i środowiskowe regionu – konieczność znacznego przyspieszenia procesów transformacji gospodarczej, m.in. z uwagi na zaniechanie uruchomienia nowych odkrywek węgla brunatnego oraz zamiar odchodzenia od nowych jego eksploracji i użytkowania surowca.

Planowana głęboka i szybka transformacja ma spowodować pozytywną, istotną zmianę społeczną, da też szansę na przejście na zieloną, niskoemisyjną gospodarkę – szczególnie w obszarze mieszkalnictwa, przemysłu i transportu.

Kierunek: czysta energia

Wdrożenie strategii, która zakłada zaprzestanie wydobycia i radykalne ograniczenie korzystania z paliw kopalnych we wszystkich procesach gospodarczych, ma umożliwić rozwiązanie problemów środowiskowych w regionie: poprawić jakość powietrza, zredukować liczbę powstających odpadów komunalnych, wesprzeć rekultywację terenów zdegradowanych i zwiększyć lesistość. 

REKLAMA

Działania skupią się na przejściu na czystą energię (co ma być źródłem nowych miejsc pracy i receptą na konkurencyjność gospodarki oraz na zapewnienie efektywności energetycznej). Powstanie sieć doradców klimatycznych (w gminach i powiatach) oraz doradców ds. funduszy wspierających. Będą oni pomagać mieszkańcom i przedsiębiorstwom w przygotowywaniu projektów i wniosków o dofinasowania.

Standaryzacja i transfer rozwiązań

Kompleksowa realizacja wszystkich przewidzianych działań ma prowadzić do standaryzacji rozwiązań oraz ich transferu do innych regionów węglowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Po wdrożeniu strategii w Wielkopolsce Wschodniej nastąpi redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną o około 60 proc., osiągnięta w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw (MŚP), a także wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym.

Masa popiołów wytwarzanych w wyniku spalania stałych paliw kopalnych zostanie zredukowana o 77 proc. Nastąpi znacząca redukcja emisji CO2, co pozwoli przybliżyć nie tylko region, ale i cały kraj do realizacji celów klimatycznych. Dodatkowo projekt wpłynie na redukcję powierzchni terenów zdegradowanych i spowoduje wzrost lesistości.

Wdrożenie strategii ma ponadto doprowadzić do wymiany źródeł ogrzewania w mieszkaniach lub budynkach mieszkalnych u ponad 77 tys. osób oraz modernizacji energetycznej nieruchomości za pomocą środków pozyskanych dla mieszkańców z programów komplementarnych. Pozwoli też na stworzenie regionalnej, rozproszonej sieci monitoringu jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Powstanie około 1,8 tys. nowych miejsc pracy.

Katarzyna Bielińska

katarzyna.bielinska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.