Będzie dofinansowanie na innowacje ekologiczne. Pula środków to 2 mld zł

Będzie dofinansowanie na innowacje ekologiczne. Pula środków to 2 mld zł
fot. Gramwzielone.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wkrótce uruchomi program priorytetowy pn. Innowacje dla Środowiska. Do rozdysponowania ma 2 mld zł. Dofinansowanie udzielane będzie w postaci preferencyjnych pożyczek lub dotacji.

Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (NFOŚiGW) ma wspierać polskie innowacje ekologiczne. Jego celem jest wykorzystanie (wdrożenie) innowacyjnych technologii lub rozwiązań, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Jak informuje NFOŚiGW, proponowane przez wnioskodawców rozwiązania powinny być spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się do sześciu celów środowiskowych: 

REKLAMA

  • łagodzenia zmian klimatu, 
  • adaptacji do zmian klimatu, 
  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, 
  • gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu), 
  • zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Dla kogo?

Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Wsparcie przeznaczone jest na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym – realizowane w istniejącym lub nowo powstałym przedsiębiorstwie – polegające albo na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów, albo na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej technologii (rozwiązania) w swojej działalności.

Kiedy?

Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie z puli 2 mld zł do końca 2027 roku lub do wyczerpania środków. Zobowiązania, rozumiane jako podpisywanie umów z beneficjentami, podejmowane będą do 31 grudnia 2026 roku, natomiast środki będą wydatkowane do 31 grudnia 2027 roku.

Jako okres kwalifikowalności kosztów przyjęto okres w przedziale od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2027 roku.

REKLAMA

Nabór wniosków zostanie otwarty 1 lutego br. i odbędzie się w dwóch etapach, w trybie ciągłym:

  • etap I – fiszka projektowa – tzw. preselekcja, 
  • etap II – wniosek szczegółowy – dotyczyć będzie wnioskodawców, których fiszki projektowe uzyskają pozytywną ocenę zgodnie z kryteriami preselekcji.

Formy dofinansowania

Przewidziane przez NFOŚiGW w ramach programu formy dofinansowania to:

  • pożyczka do 85 proc. kosztów kwalifikowanych – na warunkach preferencyjnych, z możliwością umorzenia do 25 proc. po okresie trwałości z przeznaczeniem kwoty umorzenia na dalsze wdrożenia tej samej technologii, albo na warunkach rynkowych,
  • dotacja, rozumiana jako premia innowacyjna pomniejszająca kwotę kapitału pożyczki o 20 proc. (nie więcej niż 10 mln zł) pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia.

Kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 1 mln zł do 100 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz od 2 mln zł do 300 mln zł dla dużych przedsiębiorstw.

Dla project finance kwota pożyczki nie może przekroczyć odpowiednio 30 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 100 mln zł dla dużych przedsiębiorstw.

Warunkiem przyznania premii innowacyjnej będzie zrealizowanie założonego w umowie efektu rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez anulowanie ostatnich rat kapitałowych pożyczki pozostałych do spłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Innowacje dla Środowiska można znaleźć pod tym linkiem.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.