Zarządzanie energią w firmie, strategie zakupowe i wytwórcze – szkolenie on-line

Zarządzanie energią w firmie, strategie zakupowe i wytwórcze – szkolenie on-line
Doradca PV

Czas, w którym dla firm z grupy taryfowej A, B czy C obowiązywała jedna stała cena energii elektrycznej w ciągu roku czy 3 lat, bezpowrotnie mija. Co czeka firmy i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie energia elektryczną i jej zakupy? Na pewno dużo zmian!

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r.? Zdecydowanie nie! Ale jesteśmy w stanie zaprognozować poziom cen, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem.

W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z rodzajami ofert spółek obrotu i pokażemy, jak z nich korzystać i jak przeprowadzić symulację, aby określić czy dana oferta jest kompatybilna z naszym profilem zużycia, zarówno w konkretnych miesiącach jak i w poszczególnych godzinach doby.

REKLAMA

Wspólnie, korzystając z różnych strategii zakupowych, analizować będziemy case study dotyczące optymalizacji cen/kosztów zakupu energii.

Szkolenie nakierowane jest na to, co będzie się działo w najbliższy miesiącach i 2-4 latach. Omówimy szczegółowo zarówno uchwalone już ustawy i dyrektywy unijne jak i te planowane, a na tej bazie wskażemy najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju rynku energii.

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczna kupować będziemy w cenach hurtowych na 2023 r. (grupa B23) po około 1000 zł./MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli kupić 1 MWh po 30 zł w cenie hurtowej z dostawą na 1 stycznia 2023 r. w godzinach od 1 do 7. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda. Jak z tego wydarzenia wyciągnąć właściwe wnioski i jak je wykorzystać w swoim biznesie ?

O zagadnieniach tych mówić będziemy na szkoleniu „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”.
Termin: 31 stycznia 2023 r. i 14 lutego 2023 r.

– zapisz się na szkolenie
– napisz, co najbardziej Cię interesuje w ramach programu szkolenia i prześlij tę informację
– prowadzący odniesie się do Twoich kwestii w trakcie szkolenia
– po szkoleniu masz 14 dni, aby zadać pytanie prowadzącemu

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie 

– rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i główne zmiany w perspektywie najbliższych 5 lat;
– rynek energii elektrycznej w Europie i wpływ na rynek krajowy;
– export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii;
– regulacje Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – Dyrektywa OZE;
– ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i azjatyckich;

2. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej;
– ceny dynamiczne energii elektrycznej od 1.07.2024 r. – rewolucja na rynku czy kosmetyczna zmiana?
– rynek SPOT, a rynek terminowy OTF;
– Rynek Dnia Następnego i główne indeksy rynku TGe24 , TGeBase i Base;
– rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2023 r. BASE_Q, M, W-23;
– rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2024 r. – BASE_Y-24;
– składniki narzutu Spółki Obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny energii czynnej dla klienta-firmy.

3. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– koszty stałe dystrybucji;
– koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa;
– opłata mocowa – nowe rozwiązania od 2022 r. – stabilny profil zużycia;
– koszty opłaty – OZE;
– koszty opłaty kogeneracyjnej;
– koszty i opłaty dystrybucyjne a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

4. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii

– instalacja fotowoltaiczna – produkcja energii na potrzeby własne;
– magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności;
– instalacje dachowe – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności;
– prosument wirtualny – możliwości biznesowe;
– case study – analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy – wersja PDF.

5. Strategie zakupowe energii elektrycznej
– strategie wg okresu planowania;
– strategie wg jakości zarządzania procesem zakupu;
– narzędzia wspomagające proces zarządzania zakupami energii;
– strategie zakupowe oparte na cenach stałych;
– strategie zakupowe oparte o indeksy giełdowe np. TGe24 – wady i zalety + profil klienta + narzut spółki obrotu;
– strategie zakupowe oparte na cenach dynamicznych + narzut spółki obrotu;
– dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej a dorobek naukowy w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego;
– wstęga prognozy jako ograniczenie ryzyka w procesach planowania cen energii;
case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę na podstawie strategii hybrydowej cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF.

6. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii
– wykorzystanie koncepcji wodorowej w  strategii energetycznej firmy;
– wodór alternatywą dla gazu ziemnego.

7. Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia;
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia.

REKLAMA

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!

Program szkolenia: TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy
Terminy: 26.01.2023 i 9.02.2023 r. 

1.TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach
inne europejskie giełdy energii Nord Pool i Epex Spot
2. RDB – Rynek Dnia Bieżącego
handel międzynarodowy, ustalanie cen energii – kursu jednolitego w handlu międzynarodowym – case study
3. RDN – Rynek Dnia Następnego
wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku
4. OTF – Rynek Terminowy
  ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2024 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-24 i PEAK5_Y-24
5. Prawa majątkowe
6. Gwarancje pochodzenia
7. Systemy informacyjne giełdy,  a systemy informacyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych
8.  Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej oferowanych przez Spółki Obrotu w 2024 r.
9. Warsztaty – prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych
10. Podsumowanie, wnioski, dyskusje

Więcej informacji>>

Program szkolenia: Prosument net-billingowy, prosument zbiorowy i lokatorski, prosument wirtualny – opłacalność rozwiązań – 2 luty 2023 r.

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce, Europie – czynniki kształtujące oblicze rynku energii;
2. Prosument – regulacja ogólne;
3. Zasady oceny opłacalności projektów inwestycyjnych dla prosumentów;
4. Prosument net-billingowy;
– case study – opłacalność formy prosumenta net-billingowego Grupa G oraz grupa B-C;
5. Prosument zbiorowy;
6. Prosument wirtualny;
– Podstawowe zasady bycia prosumentem wirtualnym – reguła 50 kW mocy;
– case study – opłacalność formy prosumenta wirtualnego Grupa G oraz grupa B-C
7. Prosument lokatorski – nowości – podsumowanie i dyskusja – partnerski handel energią – nowe rozwiązania, nowe możliwości

Więcej informacji>>

Prowadzący:

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje m.in. projekty „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-modelBase dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii, takich jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!!!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu
2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl
tel. (48) 601-518-079

https://doradcapv.pl/


artykuł sponsorowany