PGNiG Termika ma nowego partnera do ekologicznej produkcji ciepła

PGNiG Termika ma nowego partnera do ekologicznej produkcji ciepła
Podpisanie umowy, źródło: PGNiG Termika

Przedstawiciele PGNiG Termika i Wodociągów Warszawskich podpisali umowę o współpracy w zakresie odzysku ciepła ze ścieków i wykorzystania go na potrzeby mieszkańców miasta. To kolejny krok związany z wdrażaniem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) podejmowany przez spółkę.

PGNiG Termika cały czas poszukuje rozwiązań wpływających na dywersyfikację naszego miksu paliwowego i możliwych do zastosowania technologii wytwórczych. Pracujemy nad magazynowaniem energii, prowadzimy prace badawcze nad wykorzystaniem biogazu i wodoru, ale też ogromne znaczenie przywiązujemy do produkcji energii z ciepła odpadowego. Takim rozwiązaniem jest opracowywana właśnie z MPWiK koncepcja odzyskiwania ciepła z warszawskich ścieków – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG Termika SA Grupa Orlen. – Podpisane z Wodociągami Warszawskimi porozumienie jest pierwszym krokiem do wdrożenia tej metody w aglomeracji warszawskiej i poszerzenia obszaru gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji ciepła.

Efektywność w ramach GOZ

REKLAMA

Pierwszy etap to przygotowanie analiz mających zweryfikować uwarunkowania ewentualnego przyszłego przedsięwzięcia. Następnie, w przypadku pomyślnych wyników prac, docelowo zostaną zainstalowane pompy ciepła wykorzystujące ciepło odpadowe ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej oraz w oczyszczalniach ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków”, a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) należących do stołecznego MPWiK.

Częścią umowy jest także analiza możliwości przeprowadzenia przyszłych działań ukierunkowanych na wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej w obiektach należących do PGNiG Termika.

REKLAMA

Dążenie do ekologicznych rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej podkreśla także rzecznik OPWiK Marek Smółka: – Szczególnie w ostatnich latach kładziemy nacisk na osiągnięcie efektywności w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Rozwijanie współpracy z partnerami z firm odpowiedzialnych za publiczne usługi uznajemy za kierunek dziś konieczny i właściwy. Jest to też ważne, gdy mówimy o odnawialnych źródłach energii i uniezależnianiu się od tzw. energii „brudnej”.

Uboczne produkty spalania 

Współpraca Termiki z Wodociągami Warszawskimi to kolejny etap powiększania obszaru GOZ w stołecznym ciepłownictwie. Obecnie w ramach społecznie odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska spółka w 100 proc. zagospodarowuje uboczne produkty spalania. Powstałe z popiołów i żużla produkty są wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie, co pozwoliło na rezygnację z ich składowania i rekultywację blisko 90 hektarów terenów zielonych w Warszawie.

Katarzyna Bielińska

katarzyna.bielinska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.