31 stycznia upływa ważny termin dla odbiorców energii

31 stycznia upływa ważny termin dla odbiorców energii
fot. Fotolia

Do końca stycznia udostępniający lokale, w których działalność prowadzą tzw. odbiorcy uprawnieni, powinni złożyć oświadczenie pozwalające na stosowanie ceny maksymalnej za energię elektryczną na poziomie 785 zł/MWh.

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną chroni przed wzrostem cen energii m.in. firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostki samorządu terytorialnego oraz tzw. podmioty wrażliwe, które mają podpisaną umowę ze sprzedawcą energii. Od 1 stycznia br. ochrona w zakresie ceny maksymalnej została rozszerzona również na podmioty, które nie mają zawartej bezpośredniej umowy ze sprzedawcą energii, ale prowadzą działalność w wynajmowanych lokalach.

Aby wobec najemców mogła być zastosowana cena maksymalna, konieczne jest złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego przez podmiot udostępniający lokale, który jest jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym.

REKLAMA

Oświadczenie powinno zostać złożone do sprzedawcy energii do 31 stycznia 2023 roku.

Można je składać w formie papierowej lub elektronicznej (plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wersja edytowalna wniosku dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Cena maksymalna

REKLAMA

Możliwość zastosowania ceny energii w wysokości 785 zł/MWh wprowadzona została ustawą z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Cena ta stosowana będzie przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na koniec listopada ubiegłego roku wyznaczony był termin na złożenie oświadczenia umożliwiającego odbiorcom uprawnionym skorzystanie z ceny maksymalnej na podstawie zapisów ustawy. W stosunku do odbiorców, którzy takie oświadczenie złożyli (lub złożą) po tym terminie, cena maksymalna ma być stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

[Artykuł edytowany]

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.