Unijne dotacje na energię odnawialną dla rolników. Nowy program

Unijne dotacje na energię odnawialną dla rolników. Nowy program
Ekotec

Oprócz uruchomionego ostatnio programu Energia dla Wsi rolnicy chcący zainwestować w urządzenia do produkcji i magazynowania energii odnawialnej mogą zgłosić się po środki z jeszcze jednego programu. Zainteresowani dotacjami powinni jednak pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wczoraj nabór wniosków o dotacje na instalację urządzeń do produkcji i magazynowania energii odnawialnej w programie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach nowego obszaru wsparcia – „Zielona energia w gospodarstwie” (obszar F).

Kto dostanie dotację?

REKLAMA

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wymagania te dotyczą m.in. wielkości gospodarstwa rolnego i prowadzenia działalności rolniczej.

Wielkość gospodarstwa powinna wynosić co najmniej 1 ha użytków rolnych lub powinno ono obejmować nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Warunkiem jest też prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, o ile działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Na co dofinansowanie?

Całkowita moc dofinansowanych urządzeń nie może przekroczyć 50 kW, przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekraczać 10 kW i powinno stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakup pomp ciepła.

Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, pod warunkiem że te nie są wykonane z azbestu. Warunkiem jest ponadto umiejscowienie instalacji zakupionych w ramach programu na gruntach rolnych zabudowanych.

ARMiR podkreśla, że produkcja prądu przez urządzenia objęte wsparciem powinna być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa.  

REKLAMA

Nabór tylko przez miesiąc 

Maksymalna dotacja wynosi 150 tys. zł, jednak nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc.

ARMiR podkreśla, że limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Nabór wniosków w tym programie wystartował wczoraj i potrwa jedynie do 1 marca br.

Dotacje z Energii dla Wsi

Kilka dni temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w programie Energia dla Wsi, w którym rolnicy, a także spółdzielnie energetyczne i ich członkowie mogą pozyskać unijne dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych można się ubiegać się o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. 25 mln zł). W przypadku biogazowni i elektrowni wodnych do tego dochodzi jeszcze możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. 20 mln zł).

Możliwe jest też otrzymanie dotacji na towarzyszący instalacji OZE magazyn energii.

Więcej o aktualnym naborze wniosków o dotacje z programu Energia dla Wsi w artykule: Rusza nabór wniosków w programie Energia dla Wsi.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.