Rząd zapowiada weryfikację ustawy o OZE w 2017 r.

Rząd zapowiada weryfikację ustawy o OZE w 2017 r.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Marie-Hélène Cingal, flickr cc-by-2.0

{więcej}Przedstawiciel Rady Ministrów zapowiedział, że rząd w 2017 roku zweryfikuje zasady wsparcia wpisane do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Póki co, nie wiadomo jednak, kiedy ustawa wejdzie w życie. 

Projekt ustawy o OZE jest przygotowywany przez polski rząd od kilku lat. Opracowanie ustawy o OZE miało pierwotnie na celu wdrożenie wymanych przez unijną dyrektywę o OZE regulacji dla rynku energii odnawialnej, jednak część z nich zostało już wdrożonych poprzez ubiegłoroczną nowelizację Prawa energetycznego (tzw. mały trójpak), czym polski rząd oddalił widmo ogromnych kar za niewdrożenie w terminie wymaganych przepisów. 

Ustawa o OZE ma też na celu zreformowanie obecnego systemu wsparcia dla operatorów odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z unijnym prawem, na przyjęcie ustawy o OZE polski rząd miał czas do grudnia 2010 roku, ale – mimo wielu wcześniejszych deklaracji kolejnych przedstawicieli rządu – ustawa w dalszym ciągu nie została przyjęta i nie zanosi się, aby stało się to w najbliższych miesiącach – mimo, że w kwietniu jej projekt zaakceptowała w końcu Rada Ministrów.

REKLAMA

Rząd chce bowiem, aby przed procedowaniem ustawy w Sejmie, jej notyfikacją zajęła się najpierw Komisja Europejska, co może zająć wiele miesięcy. Projekt ustawy o OZE zawiera bowiem nowe zasady wsparcia dla energetyki odnawialnej, które mogłyby zostać uznane przez Brukselę za niedozwoloną pomoc publiczną. Sytuację komplikują ponadto ostatnie wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie nowych zasad pomocy publicznej w Unii Europejskiej, w tym wytyczne w zakresie wsparcia dla energetyki odnawialnej, z którymi polska ustawa o OZE powinna być zgodna.

Mimo kilkuletnich opóźnień w przyjęciu ustawy o OZE, a także niepewności co do finalnego terminu jej przyjęcia, rząd zadeklarował, że za 3 lata zweryfikuje wprowadzone w ustawie zasady wsparcia. 

REKLAMA

Podczas odbywającej się w Serocku Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Michał Kempa, zastępca dyrektora w Departamencie Programowania i Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapowiedział, że w 2017 r. rząd przeprowadzi przegląd rozwiązań przyjętych w ustawie o OZE. 

– W 2017 roku zaplanowaliśmy przegląd tych rozwiązań. Mam nadzieję , że do końca 2017 będziemy mieli już jakieś doświadczenia. Wydaje mi się, że trzeba się liczyć z tym, że ewentualnie to byłby ten moment, kiedy jakieś zmiany będą w systemie dokonywane. Niemniej tych inwestorów, którzy wezmą udział aukcjach i zostaną im ustalone taryfy, niepewność regulacyjna w 2017 roku nie będzie dotyczyć – wnp.pl cytuje dyrektora w Departamencie Programowania i Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przedstawiciel rządu dodał, że przygotowane przepisy mają wprowadzić większą stabilność warunków inwestycyjnych – m.in. poprzez przyjęcie stałej taryfy za sprzedaż zielonej energii, a premiowane mają być inwestycje najtańsze. 

– Taryfa jest nazwana w ustawie różnicową, ale generalnie można powiedzieć, że gwarantuje bezpieczny strumień dochodów, który pozwoli uzyskać niski koszt finansowania. Ta stała taryfa jest więc dosyć istotna i dodatkowo waloryzowana o wskaźnik inflacji, co można postrzegać jako ukłon w stronę branży biomasowej, ale branża wiatrowa też na tym zyska, bo stropy procentowe są powiązane ze stopą inflacji – wnp.pl cytuje Michała Kempę.

gramwzielone.pl