Nawet 5 mld zł na dotacje dla firm energochłonnych

Nawet 5 mld zł na dotacje dla firm energochłonnych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło start programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Dofinansowanie jest adresowane do przedsiębiorstw z takich sektorów jak hutnictwo czy ceramika i będzie przyznawane w formie dotacji.  

Cele programu to wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw energochłonnych, zapewnienie stabilności i ciągłości produkcji, a przede wszystkim pomoc w utrzymaniu miejsc pracy. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorstwa energochłonne, których działalność jest zagrożona z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2022 r. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać z pomocy, zużywają rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, co stanowi ponad 1/3 zużycia wszystkich firm przemysłowych. Wsparcie mają otrzymać takie branże jak hutnictwo, ceramika, produkcja cementu i nawozów.

REKLAMA

Bezzwrotna dotacja

Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej. Kwota wsparcia ma zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50 proc. względem średniej ceny z 2021 r.

REKLAMA

Obowiązują dwa maksymalne limity pomocy, uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy ma wynosić 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową.

Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40 proc. pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r.

Zwiększony limit dotyczy również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80 proc, kosztów kwalifikowanych – aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Operatorem programu w zakresie pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o pomoc można składać tylko do 22 lutego br.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.