PSEW: realne ponowne załamanie się rynku zielonych certyfikatów

PSEW: realne ponowne załamanie się rynku zielonych certyfikatów
Arkadiusz Sekściński, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Foto: Newseria

{więcej}Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ocenił, że ilość nierozstrzygniętych wniosków o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE sprawia, że na rynku zielonych certyfikatów może dojść do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia rok temu. 

Na początku 2013 r. giełdowa cena zielonych certyfikatów spadła do rekordowo niskiego poziomu ok. 100 zł/MWh, podczas gdy wcześniej regularnie utrzymywała się w okolicy jednostkowej wartości opłaty zastępczej, czyli ok. 270-280 zł/MWh. Powodem załamania się notowań zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii była ogromna nadpodaż certyfikatów wynikająca z dużego wzrostu ich podaży – głównie dzięki produkcji energii w technologii współspalania, a także z faktu, że duża część podmiotów zobowiązanych do realizacji tzw. obowiązku OZE – zamiast kupowania certyfikatów – realizowała ten obowiązek uiszczając opłatę zastępczą.

Po drastycznym spadku cen zielonych certyfikatów Ministerstwo Gospodarki zaproponowało wprowadzenie kilku rozwiązań, które miały uniemożliwić ponowne tak duże wahania cen zielonych certyfikatów. Jak dotąd nie zostały one jednak wprowadzone, a wpisanie ich do projektu ustawy o OZE nie poprawiło bezpieczeństwa inwestorów sprzedających swoje certyfikaty za pośrednictwem giełdy. Jak dotąd ustawa o OZE nie została bowiem przyjęta i nie zanosi się, aby w najbliższej przyszłości ta sytuacja uległa zmianie.

REKLAMA

Z opóźnień w jej przyjęciu zadowolone mogą być państwowe koncerny energetyczne korzytające na obecnym systemie wsparcia dla OZE dalej zarabiając na produkcji energii w technologii współspalania, ale już nie mniejsi, niezależni producenci energii m.in. z wiatru, którzy sprzedają zielone certyfikaty na giełdzie. 

W efekcie nadpodaży certyfikatów, ich cena, która w ostatnich miesiącach utrzymywała się na poziomie ok. 170-200 zł/MWh – przy wartości opłaty zastępczej wyznaczonej przez URE na 2014 r. na poziomie ok. 300 zł/MWh – może ponownie spaść. 

Przed ryzykiem ponownego spadku ceny zielonych certyfikatów ostrzegł podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PSEW. 

REKLAMA

– Nadpodaż zielonych certyfikatów jest monstrualna. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec marca b.r. wynikało, że jest to już ponad 5 TWh nadpodaży wynikającej z wydanych zielonych certyfikatów i jeszcze kolejne około 5 TWh związanych z nierozstrzygniętymi wnioskami o wydanie zielonych certyfikatów. Oceniamy, że gdyby w tym roku znalazła się na rynku pula zielonych certyfikatów związana z nierozstrzygniętymi wnioskami o ich wydanie, a dotyczącymi głównie produkcji energii ze współspalnia, to mogłoby dojść do załamania się cen zielonych certyfikatów tak jak pod koniec 2012 rok – wnp.pl cytuje wiceprezesa PSEW. 

Arkadiusz Sekściński zauważył, że „z lekcji załamania cen zielonych certyfikatów w 2012 roku decydenci w praktyce nie wyciągnęli żadnych wniosków”. – Było dużo debat i dyskusji na temat tego jak ustabilizować rynek zielonych certyfikatów, ale nie poszły za tym żadne działania i nadwyżka zielonych certyfikatów jak ciążyła nad rynkiem tak ciąży – poinformował wiceprezes PSEW (za wnp.pl), dodając, że za nadpodaż zielonych certyfikatów odpowiada branża współspalania i chociaż wiele mówiło się o potrzebie obniżenia wsparcia dla niej, nic w tej sprawie dotąd nie zrobiono. 

Zdaniem wiceprezesa PSEW, nadpodaż zielonych certyfikatów na poziomie 5 TWh już powoduje spadek cen, a musimy się liczyć z nadpodażą wynoszącą nawet 7 TWh. 

PSEW postuluje jak najszybsze ograniczenie wsparcia dla współspalania i zamortyzowanej energetyki wodnej, a także znaczące podniesienie obowiązku umarzania zielonych certyfikatów – przynajmniej przez rok nawet do poziomu 20%, co pozwoliłoby – zdaniem PSEW – na redukcję nadpodaży certyfikatów. 

Aktualne notowania cen zielonych certyfikatów można śledzić na Gramwzielone.pl w zakładce: Ceny świadectw pochodzenia energii odnawialnej.

gramwzielone.pl