Nowy plan KE: akceptacja polskich pomysłów, mniejsze znaczenie OZE

Nowy plan KE: akceptacja polskich pomysłów, mniejsze znaczenie OZE
Yanni Koutsomitis, flickr cc

{więcej}Komisja Europejska przedstawiła założenia nowej strategii energetycznej, która ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy. Bruksela zaakceptowała większość pomysłów forsowanych w tym zakresie przez Donalda Tuska. KE nie przykłada natomiast dużej wagi do udziału OZE z zwiększaniu europejskiej niezależności energetycznej. 

Nowy energetyczny plan Unii Europejskiej to odpowiedź na kryzys ukraiński, który uwydatnił uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu. W dużej mierze z inicjatywy Polski, która forsowała ideę unii energetycznej zakładającej m.in. wspólne zakupy gazu, Komisja Europejska przygotowała projekt nowej strategii energetycznej UE. 

Polski rząd proponował oparcie unii energetycznej na sześciu filarach zakładających m.in.: zwiększenie inwestycji w infrastrukturę gazową, umocnienie mechanizmów solidarnej pomocy dla państwa mającego problemy z dostawami gazu, wykorzystywanie własnych zasobów energetycznych UE, w tym węgla, a także dywersyfikacę kierunków importu gazu. 

REKLAMA

Przygotowana przez Brukselę strategia zawiera większość polskich postulatów – z wyjątkiem punktu o wspólnych zakupach gazu. 

W nowej strategii niewiele miejsca poświęca się natomiast odnawialnym źródłom energii jako elementu zwiększania bezpieczeństwa energetycznego UE. 

REKLAMA

Brak uwzględnienia OZE w dokumencie opracowanym przez KE skrytykowało już Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), którego zdaniem energetyka odnawialna powinna odegrać kluczową rolę w uniezależnianiu się UE od rosyjskiego gazu. 

– Obecnie UE importuje 53% konsumowanej przez siebie energii, a każdy Europejczyk na import paliw kopalnych wydaje 2 euro dziennie. W 2012 r. import paliw kopalnych do UE kosztował 545 mld euro, podczas gdy dzięki OZE w 2010 roku UE uniknęła importu wartego 30 mld euro – informuje EWEA. 

Przy okazji EWEA podkreśliła, że cel udziału OZE w europejskim miksie energetycznym do 2030 roku powinien zostać zwiększony do 30%. Obecne propozycje KE zakładają natomiast cel na poziomie 27%, który w dodatku ma być obligatoryjny tylko na poziomie wspólnotowym. 

Nowa strategia energetyczna UE ma zostać przyjęta na szczycie państw UE, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. 

gramwzielone.pl