Prof. Mielczarski: liberalizacja energetyki w UE straciła impet

Prof. Mielczarski: liberalizacja energetyki w UE straciła impet
Huguys, flickr cc

{więcej}Prof. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej ocenił, że najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem elektroenergetycznym w Europie jest modernizacja sieci m.in. poprzez budowę połączeń transgranicznych oraz budowa rynku mocy.

Prof. Mielczarski wskazuje na łamach wnp.pl na wadliwe funkcjonowanie systemu handlu emisjami CO2, a także na bariery, które uniemożliwiają rozwój energetyki odnawialnej, oraz na potrzebę stworzenia transgranicznych sieci energetycznych. – Dzisiaj jedynie 10% energii elektrycznej w Unii Europejskiej podlega wymianie transgranicznej – informuje ekspert. 

– Najbardziej palącym problemem w Polsce i w Europie są tzw. rynki mocy. Rynki samej energii elektrycznej się nie sprawdziły. Ich działalność doprowadziła do niedoborów finansowania i w efekcie brakuje środków na nowe inwestycje w źródła wytwarzania, gdy tymczasem część jednostek kończy działalność wytwórczą – ocenia na łamach wnp.pl prof. Mielczarski. 

REKLAMA
REKLAMA

Prof. Mielczarski dodaje, że w przypadku elektroenergetyki w Polsce wyzwaniem jest wyznaczenie długookresowej strategii rozwoju po 2020 r. oraz modernizacja przestarzałej infrastruktury. – Potrzebny jest spójny program modernizacji, program realizowany systematycznie. Nie można rozpoczynać budowy nowych bloków wytwórczych na podstawie decyzji właścicielskich, kiedy wskazuje się, że dany koncern ma zrealizować inwestycje. Brakuje długofalowego programu skoordynowanego z planami rozwoju sieci elektroenergetycznych – podkreśla na prof. Mielczarski (za wnp.pl)

– Nieustannie podkreśla się u nas rolę węgla, ale węgiel nie jest najważniejszy. Znacznie poważniejszym zagadnieniem jest konieczność odnowienia infrastruktury – wnp.pl cytuje prof. Mielczarskiego, którego zdaniem w perspektywie roku 2050 w Polsce ok. 60%  energii powinno pochodzić z węgla, a po 20% powinna dostarczyć energetyka odnawialna i energetyka gazowa – bez udziału w polskim miksie energetycznym elektrowni jądrowych, które – zdaniem eksperta – są niezwykle kosztowne i w przypadku których problemem jest ponadto bezpieczeństwo. 

 gramwzielone.pl / za wnp.pl