NFOŚiGW przedstawia sprawozdanie z działalności za 2013 r.

NFOŚiGW przedstawia sprawozdanie z działalności za 2013 r.
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował sprawozdanie z działalności za 2013 r.  W ubiegłym roku NFOŚiGW wydał najwięcej środków w swojej dotychczasowej działalności. 

Aktualizacja 15.20, 02-06-14

Fundusz w swojej 25-letniej historii na działania mające na celu wspieranie ochrony środowiska wydał w sumie ponad 52 mld zł, W ubiegłym roku było to ponad 5,57 mld zł, rok wcześniej – 4,74 mld zł, a dwa lata wcześniej 3,877 mld zł.  

REKLAMA

W ubiegłym roku Fundusz na realizację działań związanych z ochroną środowiska wypłacił beneficjentom 2,452 mld zł, z czego ze środków Unii Europejskiej – 1,9 mld zł i 0,54 mld zł ze środków własnych. 

W 2013 r., dzięki udzielonemu wsparciu z NFOŚiGW m.in:

– termomodernizacji poddano 725 budynków oraz podpisano umowy na termomodernizację kolejnych 590 budynków użyteczności publicznej,

– dofinansowano budowę sieci energetycznych w celu przyłączenia do sieci farm wiatrowych o łącznej mocy 334 MW,

– dofinansowano budowę farm wiatrowych o mocy 24,4 MW (całkowity koszt inwestycji 175 mln zł przy dofinansowaniu z NFOŚiGW 108 mln zł), 

– dofinansowano budowę 15 biogazowni rolniczych (całkowity koszt inwestycji 264 mln zł przy dofinansowaniu z NFOŚiGW 145 mln zł), 

REKLAMA

– udzielono promesy dofinansowania dla 12 beneficjentów w programie dot. inteligentnych sieci energetycznych (ISE), 

– uruchomiono program ograniczania niskiej emisji we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, dzięki czemu zlikwidowanych zostanie 15 tys. nieefektywnych źródeł ciepła, 

– podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji w OZE i wysokosprawnej kogeneracji, dzięki którym będzie produkowanych rocznie 108 tys. MWh zielonej energii elektrycznej i 689 tys. GJ energii cieplnej.

Fundusz podsumował ponadto realizację programu 45-procentowych dopłat do kredytu na montaż kolektorów słonecznych, który był realizowany od 2010 r. i którego budżet wyniósł 450 mln zł.

NFOŚiGW zakłada, że program kolektorowy zaowocował montażem w sumie 150 tys. m2 kolektorów słonecznych, a ich praca przyczyni się do wyprodukowania 60 tys. MWh energii rocznie i do ograniczenia emisji CO2 o 23 tys. ton. Wsparcie zostało udzielone w sumie 20 543 inwestorom.

W 2013 r. do NFOŚiGW wpłynęło 3 741 wniosków o dofinansowanie, tj. o 46% więcej niż w 2012 r. Zawarto 1 988 umów o dofinansowanie, tj. o 103 więcej niż w 2012 r., na łączną kwotę 5 340 mln zł. Udzielona kwota dofinansowania umożliwi sfinansowanie przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej 14 942 mln zł, przy czym dofinansowanie pokryje średnio 36% wartości przedsięwzięć.

W 2013 r. Fundusz odnotował niższe przychody z tytułu opłaty zastępczej. Wyniosły one 880 mln zł, podczas gdy w 2012 r. było to ponad 1,8 mld zł, a w latach 2011 i 2010 – po ponad 2 mld zł. 

Synteza działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku [PDF].

gramwzielone.pl