URE chce zwolnić przedsiębiorstwa energetyczne z procedur przetargowych

URE chce zwolnić przedsiębiorstwa energetyczne z procedur przetargowych
Elektrownia Ostrołęka. Foto: Energa press

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o zwolnienie polskiego sektora wytwarzania i hurtowej sprzedaży energii z obowiązku realizacji przetargów zgodnie z zasadami zamówień publicznych. 

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, URE chce wyłączyć z Prawa o zamówieniach publicznych m.in. inwestycje w nowe bloki energetyczne.

URE wnioskuje o to, aby Komisja Europejska stwierdziła, że działalność polegająca na wytwarzaniu i hurtowym obrocie energią elektryczną na terytorium Polski jest działalnością prowadzoną na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Jeśli Bruksela przychyli się do wniosku URE, polska energetyka zostanie zwolniona w zakresie realizowanych inwestycji z zasad wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

REKLAMA
REKLAMA

– Wyłączenie dotyczy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, co nie oznacza jednocześnie wyłączenie konkurencyjnego trybu wyboru najlepszej oferty. Wytwórcy będą dalej ogłaszać przetargi lub stosować inny tryb wyboru najkorzystniejszej oferty, tylko w tym wypadku zastosowanie będą miały inne niż PZP (Prawo zamówień publicznych) regulacje – tak konsekwencje możliwego wyłączenia tłumaczy Andrzej Kania, dyrektor biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (za PAP). 

Polska branża energetyczna – m.in. PKEE czy PGE – zgłaszają postulat wyłączenia z Prawa zamówień publicznych m.in. energetyki jądrowej – ze względu na „znaczenie i specyfikę dla polskiej energetyki oraz specyfikę dostawców i technologii”.

gramwzielone.pl