Amerykanie ograniczą emisję CO2 o 30%. Które OZE skorzystają?

Amerykanie ograniczą emisję CO2 o 30%. Które OZE skorzystają?
Barack Obama flickr cc

{więcej}Amerykańska administracja zaproponowała zmniejszenie emisji CO2 o 30% do roku 2030 w stosunku do poziomu emisji z 2005 r. To część planu prezydenta Baracka Obamy, który w swojej drugiej kadencji coraz większy nacisk kładzie na kwestie środowiskowe. Jakie technologie OZE i w których stanach mogą na tym skorzystać najbardziej?

Plan, który przygotowała federalna Agencja Ochrony Środowiska (EPA), to jak do tej pory najodważniejsza propozycja w zakresie amerykańskiej polityki klimatycznej. Redukcja emisji CO2 zgodnie z planem zaproponowanym przez EPA ma się odbyć m.in. za sprawą ograniczeń nałożonych na istniejące elektrownie, z których pochodzi ok. 1/3 emisji generowanych przez gospodarkę USA. 

Obecnie udział elektrowni węglowych w amerykańskim miksie energetycznym wynosi ok. 37%, natomiast elektrowni gazowych i jądrowych – odpowiednio 30% i 19%. W przypadku OZE – bez energetyki wodnej – udział w wytwarzaniu w 2013 r. wynosił 6,2%, a rok wcześniej 5,4%.

REKLAMA

Udział OZE w miksach energetycznych poszczególnych stanów USA w 2013 r. (w %, bez udziału energetyki wodnej) przedstawiał się następująco:

źródło: EIA

Najwięcej energii z OZE (bez energii wodnej) w ubiegłym roku wyprodukował stan Maine – 32% – głównie za sprawą energetyki biomasowej. Z kolei stany Iowa i Południowa Dakota w zeszłym roku z OZE wyprodukowały 1/4 energii – dzięki działającym w nich ogromnym farmom wiatrowym. Z kolei energetyka słoneczna ma największy udział w miksach energetycznych stanów: Arizona, Kalifornia, Nevada i Nowy Meksyk. 

REKLAMA

Udział poszczególnych technologii OZE (bez hydroenergii) w miksach energetycznych poszczególnych stanów USA (w %):

źródło: Renewables International

Strategia przygotowana przez EPA ma wejść w życie na poziomie federalnym jeszcze w tym roku, przy czym każdy ze stanów będzie mógł sam określić, w jaki sposób dojść do celu 30%. Stanowe plany w tym zakresie mają powstać do połowy 2016 r., co może zaowocować przyjęciem nowych standardów i celów m.in. w zakresie wsparcia energetyki odnawialnej. 

EPA szacuje, że ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 roku pozwoli uniknąć ponad 600 tys. zgonów i 150 tys. ataków astmy u dzieci – spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Obecnie w USA nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie emisji CO2. Natomiast na forum ONZ Amerykanie zobowiązali się do ograniczenia emisji CO2 o 17% do roku 2020. 

gramwzielone.pl