Bruksela: UE przekroczy cel redukcji emisji CO2 na 2020 r.

Bruksela: UE przekroczy cel redukcji emisji CO2 na 2020 r.
Thomas Rousing, flickr cc

{więcej}Bruksela poinformowała, że Unia Europejska spełni cel redukcji emisji CO2 na 2020 r., a nawet przekroczy go o kilka punktów procentowych. Komisja Europejska wezwała jednocześnie do zintensyfikowania działań w sprawie klimatu na arenie międzynarodowej.

W opinii KE, Unii Europejskiej uda się w 2020 r. osiągnąć redukcję emisji CO2 o 24,5% w porównaniu do poziomu z roku 1990. Wspólnotowy cel w tym zakresie to 20%. 

Osiągnięcie prognozowanej redukcji emisji CO2 w stosunku do celu 20% przełoży się na dodatkowe oszczędności emisji CO2 na poziomie równym rocznej emisji CO2 w UE. 

REKLAMA
REKLAMA

Komisja Europejska dodała, że osiągnięcie celów klimatycznych umożliwi realizację przyjętego na forum ONZ celu ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 2%. Jednocześnie Bruksela zaznaczyła, że potrzebna jest intensyfikacja wysiłków na arenie międzynarodowej, aby także inne obszary gospodarcze wypełniły przyjęte w ramach Protokołu z Kioto cele klimatyczne. 

Oczekuje się, że nowe globalne porozumienie w sprawie walki ze zmianami klimatu, które zastąpi Protokół z Kioto, zostanie zawarte w grudniu 2015 r. podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu.

gramwzielone.pl