Projekt ustawy o OZE: zmiany w zasadach systemu aukcyjnego

Projekt ustawy o OZE: zmiany w zasadach systemu aukcyjnego
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Ministerstwo Gospodarki zaproponowało istotne poprawki do projektu ustawy o OZE zmieniające przyjęte wcześniej przez rząd zasady systemu aukcyjnego, który po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii ma być obowiązującym w Polsce systemem wsparcia dla OZE. 

Jak czytamy w piśmie skierowanym do Prezesa UOKiK Adama Jassera przez wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, MG przychyla się do stanowiska UOKiK w sprawie dalszego procedowania projektu ustawy o OZE poprzez dostosowanie jej zasad do wymogów rozporządzenia Komisji Europejskiej uznającego niektóre zasady pomocy publicznej za zgodne z rynkiem wewnętrznym (tzw. rozporządzenie GBER). 

Powyższe może skutkować zwolnieniem z obowiązku notyfikacji KE nowych zasad wsparcia dla OZE wpisanych do projektu ustawy o OZE. – W pozostałej części (…) projektowana ustawa zakłada przedłużenie obowiązującego obecnie w Polsce systemu wsparcia dla OZE. Władze polskie stoją na stanowisku, że funkcjonujący w Polsce system certyfikatów nie stanowi pomocy publicznej ze względu na to, że nie angażuje on środków publicznych – czytamy w piśmie wiceministra gospodarki. 

REKLAMA

Jerzy Pietrewicz pisze ponadto, że zwolnienie z obowiązku notyfikacji ustawy o OZE w Brukseli umożliwi jej wprześniejszą implementację. 

REKLAMA

W załączonych propozycjach poprawek do projektu ustawy o OZE, które Rada Ministrów przyjęła w kwietniu br., wprowadza się istotne zmiany m.in. w zakresie przedziałów mocowych dla projektów OZE zgłaszanych do aukcji, a także w zakresie istotnych dla systemu aukcyjnego terminów. 

Ministerstwo Gospodarki proponuje m.in. wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Rada Ministrów po raz pierwszy określi maksymalną ilość i cenę energii wytworzonej z OZE do końca stycznia 2015 r. Z kolei do 15 lutego 2015 r. minister gospodarki ma określić po raz pierwszy ilość i wartość energii z OZE o łącznej mocy do 1 MW, jaka ma być zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w kolejnym roku kalendarzowym. 

Propozycje zmian w projekcie ustawy o OZE [PDF]

gramwzielone.pl