Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało

Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało
RWE press

{więcej}Po ponad 20 latach funkcjonowania polskiej gospodarki rynkowej wyczerpują się dotychczasowe, proste rezerwy wzrostu i nadszedł czas na to, by wybrać dalszą ścieżkę rozwoju. Mamy do wyboru dwie: utrzymanie regulacyjnego i instytucjonalnego status quo oraz powolną adaptację do wyzwań i trendów światowych lub wybór scenariusza skutecznej modernizacji zakładającego innowacje i efektywność wykorzystania zasobów energetycznych poprzez premiowanie niskoemisyjnych rozwiązań w energetyce czy transporcie.

Te jakże ważne tematy staną się przedmiotem dyskusji na X Międzynarodowej Konferencji NEUF zatytułowanej „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało”. Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2014 godz. 9:00 w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Podczas NEUF 2014 będzie mowa m.in. o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, a w tym:  

REKLAMA

– O inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce – co możemy zrobić, aby procesy inwestycyjne były bardziej przyjazne dla inwestora (ustawa korytarzowa, uproszczone procedury przetargowe relacja inwestor-wykonawca)

– O niskoemisyjnej energetyce rozproszonej (energetyka na obszarach słabo zurbanizowanych – potrzeby inwestycyjne i finansowanie)

– O rozwiązaniach ICT dla energetyki od projektu po serwis (integracja systemów, oprogramowanie IT dla przemysłu, urządzenia mobilne, automatyka, zarządzanie)

REKLAMA

– O niskoemisyjnej energetyce węglowej

Konferencja składać się będzie z kilku sesji moderowanych przez przedstawicieli świata polityki i energetyki, a także przez uznanych dziennikarzy ze świata biznesu. Będzie w niej uczestniczyć wielu zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda z sesji będzie dyskusją panelową z udziałem czołowych przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

Zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji NEUF 2014 można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.proinwestycje.pl w zakładce „formularze zgłoszeniowe”.

Na konferencję zapraszamy (kolejność alfabetyczna):

Michała Ajchela, Wiceprezesa ds. Energetyki, Schneider Electric, Cezarego Albrechta, Dyrektora Biura Spraw Regulacyjnych PTC, operatora T-Mobile, Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Wacława Będkowskiego, Prezesa Zarządu, Polski Koks, Mieczysława Borowskiego, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Jerzego Buzka, Premiera RP w latach 1997-2001, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Jana Chadama, Prezesa Zarządu, Gaz System, Michała Czeredysa, Prezesa Zarządu, Arcus, Rafała Czyżewskiego, Prezesa Zarządu ENERGA-OPERATOR, Josa Delbeke, Dyrektora Generalnego  Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Klimatu, Thierriego Douceraina, Prezesa Zarządu EDF Polska, Surojita Kumara Ghosha, Country Managera, Członka Zarządu ArcelorMittal Poland, Marka Golucha, PO Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja, Wojciecha Hanna, Partnera Deloitte, Toma Howesa, Zastępcę Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i instrumentów finansowych w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Komisja Europejska, Dariusza Kacprzyka, Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Skarbu Państwa, Michała Kempę, Zastępcę Dyrektora Departament Analiz Strategicznych, KPRM, Piotra Kołodzieja, Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego TAURON Dystrybucja, Mirosława Kowalika, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Alstom Power, Krystiana Kozakowskiego, Prezesa Węglokoks Kraj, Jacka Krawca, Prezesa Zarządu Orlen, Leona Kurczabińskiego, Dyrektora Zespołu Strategii Sprzedaży Katowickiego Holdingu Węglowego, Pawła Mortasa, Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Rafako, Eckharta Otta, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Spółdzielni Energetycznych (Niemcy), Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki RP, Jacka Piechotę, Ministra Gospodarki w latach 2001-2003, Jerzego Pietrewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Urbana Rida, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Niemiec, Wiesława Różackiego, Prezesa Hitachi Power Europe na Polskę, Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzatę Skuchę, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Macieja Sokołowskiego, Dyrektora Departamentu Prawa Energetycznego, Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy, Macieja Stańczuka, Wiceprezesa Zarządu Polimex-Mostostal, Macieja Stryjeckiego, Prezesa Zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Członek SRRGN, Cezarego Szweda, Członka Zarządu PSE, Romana Szweda, Prezesa Zarządu Atende, Andrzeja Szymańskiego, Prezesa Zarządu LandisGyr, Sylwestra Śmigla, Prezesa Zarządu GASPOL, Konrada Świrskiego, Prezesa Transition Technologies, Stanisława Tokarskiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie, Nicka Winsera, Prezydenta National Grid (Wielka Brytania) oraz Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych ENTSO-E, Marka Woszczyka, Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, Piotra Woźniaka, Ministra Gospodarki w latach 2005-2007, Jarosława Zagórowskiego, Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Łukasza Zagórskiego, Deputy Country Managera, EDP Renewables Polska, Marka Zagórskiego, Prezesa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Krzysztofa Zamasza, Prezesa Zarządu ENEA, Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Wszelkich informacji na temat tegorocznej konferencji NEUF udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 671 14 80.

PROINWESTYCJE