Sejm uchwalił ustawę o gazie łupkowym

Sejm uchwalił ustawę o gazie łupkowym
Image Library, flickr cc

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę, dzięki której ruszyć ma w Polsce wydobycie gazu łupkowego. Ustawa wprowadza szereg usprawnień, na których brak narzekali dotychczas inwestorzy. 

We wczorajszym głosowaniu 283 posłów głosowało za ustawą, 144 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. 

Ustawa wprowadza szereg ulg dla firm, które będą poszukiwać gazu łupkowego i zajmą się jego wydobyciem. Wprowadza się m.in. zasadę, zgodnie z którą badania będzie można prowadzić tylko na podstawie zgłoszenia – bez posiadania koncesji, a zamiast kilku dotychczas obowiązujących koncesji w procesie inwestycyjnym wprowadza się jedną. 

REKLAMA
REKLAMA

Zgodnie z ustawą rząd będzie ogłaszał przetargi na udzielanie koncesji na poszukiwanie, a zwycięzcy przetargów będą zobligowani do wniesienia odpowiednich zabezpieczeń, co ma chronić przed blokowaniem poszukiwania czy spekulacją przyznanymi koncesjami. W celu zakwalifikowania danej firmy do przetargu będzie ponadto prowadzona procedura prekwalifikacyjna. 

Sejm przyjmując ustawę łupkową odrzucił poprawkę zgłoszoną przez PiS, która zakładała powołanie tzw. Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. 

Ustawa utrzymuje prawa nabyte inwestorów, a więc koncesje wydane na dotychczasowych zasadach utrzymają ważność. 

gramwzielone.pl