Sejm przyjął ustawę o emisjach przemysłowych

Sejm przyjął ustawę o emisjach przemysłowych
DrabikPany, flickr cc

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi implementację do polskiego prawa unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych – tzw. dyrektywy IED. 

Celem nowych przepisów jest ograniczanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.

Nowelizacja implementuje dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywę IED). Przyjęte zmiany zwiększają wymagania dla instalacji przemysłowych dotyczące wartości emisji, które nie mogą być przekroczone.

REKLAMA

Nowelizacja tworzy też podstawy prawne do wprowadzenia m.in. Przejściowego Planu Krajowego (PPK). PPK umożliwi operatorom niektórych dużych źródeł spalania paliw, po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzanych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED. Dodatkowo w ustawie uporządkowano regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi i jej rekultywacji.

REKLAMA

Doprecyzowano przepisy regulujące dokonywanie oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określające sposoby prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

Ponadto, niezależnie od wymagań dyrektywy IED, do nowelizacji wprowadzono zmiany redukujące obciążenia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych. Ustawa zmienia też przepisy, które dotyczą zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, polityki ekologicznej państwa oraz programu monitorowania emisji lotnych związków organicznych. 

Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska zagłosowało 284 posłów, przeciw było 145, a 6 wstrzymało się od głosu.

Teraz projekt nowelizacji zostanie skierowany do rozpatrzenia w Senacie. 

źródło: Sejm RP / red. gramwzielone.pl