Ernst & Young: dzięki dekarbonizacji gospodarki do 2050 r. UE oszczędzi 500 mld euro rocznie

Ernst & Young: dzięki dekarbonizacji gospodarki do 2050 r. UE oszczędzi 500 mld euro rocznie
danishwindindustryassociation, flickr cc

Eksperci EY (Ernst & Young) przewidują: dalsza dekarbonizacja gospodarki UE może przynieść znaczące oszczędności, które tylko w przypadku zakupu surowców energetycznych mogą w 2050 roku przekroczyć 500 mld euro rocznie.

Nowy raport EY (Ernst & Young) „Macroeconomic impacts of the low-carbon transition” dowodzi, że zdecydowana dekarbonizacja gospodarki jest najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i kondycji ekonomicznej Unii Europejskiej. Eksperci z renomowanej firmy doradczej przekonują, że kontynuacja wysiłków zmierzających do obniżenia emisji gazów cieplarnianych może znacząco obniżyć zależność Europy od importu surowców i energii spoza kontynentu oraz stać się bodźcem do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

Dalsza dekarbonizacja może także pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym m.in. z wymianą infrastruktury energetycznej, której koszt szacowany jest przez Komisję Europejską na sumę od 800 mld euro rocznie (w latach 2010-2020) do 1 bln euro rocznie (w dekadzie 2040-2050), a także przyczynić się do spowolnienia tempa wzrostu cen energii elektrycznej, które w 2030 roku mogą być o ok. 40% wyższe niż obecnie.

REKLAMA
REKLAMA

Analizy zawarte w raporcie EY (Ernst & Young) pokazują równocześnie, że utrzymanie dotychczasowego modelu rozwoju (business as usual) w sektorach takich jak energetyka, transport i przemysły energochłonne, może doprowadzić do wzrostu zależności od importu ropy spoza kontynentu z poziomu 74% (w 2010 roku) do prawie 90% (w roku 2050), a od importu gazu z 64% (w 2010 roku) do ponad 70% (w 2030 roku) i prawie 80% (w roku 2050).

W praktyce oznaczałoby to, że w 2050 roku państwa UE płaciłyby za surowce energetyczne ok. 600 mld euro rocznie (w cenach z 2009 roku). Z kolei zdecydowana dekarbonizacja mogłaby doprowadzić do zaoszczędzenia od 518 do 550 mld euro rocznie w 2050 roku (w cenach z 2009 roku). W przypadku kierowców i użytkowników transportu drogowego oszczędności mogłyby sięgnąć w 2050 roku 180 mld euro. Z kolei skumulowane oszczędności gospodarstw domowych w rachunkach za energię w ciągu najbliższych 40 lat (2010-2050) mogłyby sięgnąć 474 mld euro.

Pełna wersja raportu „Macro-Economic impacts of the low-carbon transition” 

European Climate Foundation