Dotacje dla prosumentów w woj. lubelskim

nformacja dotycząca dopłat dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni i  odnawialnych źródeł energii /OZE/

Informujemy, że została podpisana umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Lublinie, na podstawie której WFOŚiGW w Lublinie będzie spłacał część kapitału (30%) kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska osobom fizycznym na zadania polegające na:

REKLAMA

– budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/dobę,

REKLAMA

– budowie mikroinstalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego.

Kwota środków przeznaczonych przez Fundusz na te dotacje w roku 2014 wynosi 300 tys. zł z możliwością jej zwiększenia.