OZE w nowej strategii Unii Europejskiej

OZE w nowej strategii Unii Europejskiej
Herman Van Rompuy / European People's Party, flickr cc

W przygotowanej przez przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya nowej strategii Unii Europejskiej na kolejnych 5 lat wiele miejsca poświęcono energetyce, w tym energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej. 

W nowej strageii Unii Europejskiej wpisano postulat stworzenia struktur tzw. unii energetycznej, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i niezależność energetyczną krajów UE – m.in. poprzez dywersyfikację źródeł energii i jej dostaw, rozbudowę energetycznej infrastruktury transgranicznej, a także poprzez zwiększanie efektywności energetycznej – zgodnie z regułą, że „najtańszą i najczystszą energią jest ta, której się nie zużywa” (za PAP). 

Wśród środków mających zwiększać bezpieczeństwo energetycznej Unii Europejskiej w nowej strategii wymienia się też potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

REKLAMA

W dokumencie przygotowanym pod kierownictwem Hermana van Rompuya podkreśla się też związek polityki energetycznej z celami klimatycznymi – realizowany m.in. przez ustanowienie nowych ram polityki klimatycznej do końca przyszłej dekady.

Obecnie Unia Europejska stoi przed wyborem celów klimatycznych na rok 2030. Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej, proponuje się, aby do końca przyszłej dekady ustanowić cel redukcji emisji CO2 na poziomie 40%, a cel udziału OZE w unijnym miksie energetycznym – na 27%.

REKLAMA

W przeciwieństwie do celu ograniczenia emisji CO2, który ma wiązać wszystkie kraje UE-28, cel w zakresie OZE ma być wiążący tylko na ogólnym poziomie wspólnotowym. Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby – według branży OZE – rozmycie uninej strategii rozwoju energetyki odnawialnej. 

Aktualna strategia klimatyczna i energetyczna UE do roku 2020 zawiera obligatoryjne cele w zakresie rozwoju OZE dla wszystkich krajów UE. Dla Polski cel ten przyjęto na poziomie 15%, podczas gdy cel na poziomie wspólnotowym wynosi 20%. 

Nowa strategia Unii Europejskiej ma zostać przyjęta w najbliższy czwartek przez szefów państw UE-28. Tymczasem przyjęcie celów w zakresie redukcji CO2 i OZE na rok 2030 powinno decydować się w kolejnych miesiącach i będzie wymagało zgody wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Można się spodziewać, że przyjęcie ambitnej strategii w tym zakresie będzie blokować m.in. Polska, dla której nowe zobowiązania do redukcji CO2 mogą być bardzo kosztowne ze względu na uzależnienie naszej gospodarki od produkcji energii z węgla. 

gramwzielone.pl