Rozmowy o reformie systemu ETS wstrzymują spadek ceny EUA

Rozmowy o reformie systemu ETS wstrzymują spadek ceny EUA
Mathias, flickr cc

Prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II półroczu 2014 r. wynosi 5,96 euro. Głównymi czynnikami wpływającymi na prognozę ceny są: znowienie rozmów ministrów środowiska UE o reformie systemu ETS (wzrost), propozycja zwiększenia celu efektywności energetycznej UE do 30-40 proc. (spadek) oraz szczyt Rady UE (wzrost).

W lipcu wznowione zostaną rozmowy pomiędzy rządami państw członkowskich UE na temat możliwości wcześniejszej reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Dyskusja będzie dotyczyła tzw. rezerwy stabilizacyjnej. Na obecnym etapie rozmów nie doszło do porozumienia między państwami członkowskimi UE co do terminu wejścia w życie zmian. Rozważa się wprowadzenie reformy jeszcze przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego, np. przed 2017 r. Spotkanie eksperckie w ramach konsultacji Komisji Europejskiej na temat rezerwy stabilizacyjnej, które odbyło się dnia 25 czerwca, nie miało takiego wpływu na notowania EUA, jak wcześniej oczekiwano.

REKLAMA

Zgodnie z unijnym projektem dokumentu w sprawie efektywności energetycznej do 2030 r., cel jaki miałby zostać osiągnięty przez UE, to redukcja zużycia energii o 30 proc.w stosunku do poziomu z 1990 r. Rozważane jest zwiększenie tego celu do 35 proc. Zapisy dokumentu wskazują, że największych korzyści ze wzrostu efektywności energetycznej można spodziewać się przy podjęciu większych zobowiązań. Im wyższy cel redukcji zużycia energii tym większe bezpieczeństwo energetyczne UE oraz niższy poziom emisji CO2, co może wpłynąć na spadek ceny uprawnień.

REKLAMA

Podczas odbywającego się w ostatnich dniach czerwca szczytu UE zostały wskazane priorytety na najbliższe pięć lat. Jednym z nich jest bezpieczna przyszłość energetyczna oraz klimatyczna. Utrzymanie prośrodowiskowego kierunku Unii w kolejnych latach może wpłynąć na wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

DM Consus