MG: projekt ustawy o OZE w Sejmie na początku lipca

MG: projekt ustawy o OZE w Sejmie na początku lipca
Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że rząd zakończył prace nad projektem ustawy o OZE i w tym lub przyszłym tygodniu przekaże go do prac w Sejmie.

Wnp.pl poinformowało, powołując się na Sebastiana Stępnickiego z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, że projekt ustawy o OZE zostanie przekazany do Sejmu w tym lub w przyszłym tygodniu. 

Przekazanie projektu ustawy o OZE do prac w parlamencie oznaczałoby koniec prac nad nowymi regulacjami dla OZE prowadzonych od kilku lat przez rząd. 

REKLAMA

Mimo, że Rada Ministrów uzgodniła już finalny projekt ustawy o OZE, problematyczne pozostaje, czy nowe regulacje dla polskiego rynku energii odnawialnej wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską pod kątem zgodności nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii z zasadami pomocy publicznej. 

Po tym jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że proponowany system wsparcia dla OZE jest zgodny z najnowszymi wytycznymi Komisji Europejskiej i w efekcie nie wymaga notyfikacji w Brukseli, rząd zdecydował, że ustawa nie będą zgłaszana do Komisji Europejskiej i wejdzie w życie bez akceptacji przez Brukselę. 

REKLAMA

Takie rozwiązanie z pewnością przyspieszy wprowadzenie w życie proponowanych regulacji. W tej wersji możliwe będzie przyjęcie ustawy o OZE najpóźniej w przyszłym roku i uruchomienie nowego systemu wsparcia w postaci aukcji – jak chce rząd – od początku 2016 r. 

Nie zgłaszając ustawy o OZE do notyfikacji KE polski rząd bierze na siebie jednak spore ryzyko. Komisja Europejska może bowiem zakwestionować zgodność ustawy z zasadami pomocy publicznej. To groziłoby nawet zwróceniem całej, przyznanej w nowym systemie pomocy. 

Ostatni pośpiech w procedowaniu ustawy o OZE, który po wielu latach zwłoki prezentują teraz Ministerstwo Gospodarki i Kancelaria Premiera, zakwestionował ostatnio jednak resort infrastruktury.

Ministerstwo kierowane przez Elżbietę Bieńkowską zasugerowało, że system wsparcia wpisany do projektu ustawy o OZE może być niezgodny z prawem UE i że wymaga notyfikacji KE. W dokumencie zaznacza się, że nowe wytyczne w zakresie pomocy publicznej, do których rząd ostatnio dostosował projekt ustawy o OZE, nie zostały nawet jeszcze ostatecznie zatwierdzone. 

Najwyraźniej jednak rząd chce trzymać się przyjętej strategii, a po wielu latach oczekiwań branża OZE może w końcu doczekać się rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o OZE przez parlament. 

gramwzielone.pl