Portugalia wprowadza system wsparcia dla prosumentów. Podobny do polskiego

Portugalia wprowadza system wsparcia dla prosumentów. Podobny do polskiego
xornalcerto, flickr cc

Rząd Portugalii chce promować rozwój produkcji energii przez prosumentów. Proponowane rozwiązania są podobne do systemu wsparcia wprowadzonego do polskiego prawa energetycznego przez tzw. mały trójpak oraz wpisanego do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Portugalia wprowadzi regulacje mające na celu wsparcie domowych producentów zielonej energii. Propozycje portugalskiego rządu mają umożliwić obywatelom konsumpcję produkowanej przez nich energii odnawialnej. 

Regulacje proponowane przez Lizbonę zakładają ponadto, że nadwyżki nieskonsumowanej energii portugalscy prosumenci będą mogli odsprzedawać do sieci po gwarantowanej cenie, której wartość zostanie zmniejszona o 10% w stosunku do rynkowej ceny energii, co ma zrekompensować zakładom energetycznym koszty utrzymania sieci dystrybucyjnej. 

REKLAMA

– Nie możemy już kontynuować subsydiów, które oferowaliśmy wcześniej. Musimy narzucić systemowi wydajność – ocenił portugalski resort środowiska i energii (za Publico).

Prace nad nowym systemem wsparcia dla prosumentów portugalski rząd ma zakończyć w tym miesiącu. 

REKLAMA

Proponowany system wsparcia portugalskich prosumentów jest podobny do polskiego. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w ubiegłym roku przez nowelizację Prawa energetycznego, właściciele mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW mogą odsprzedawać nadwyżki nieskonsumowanej energii po cenie wynoszącej 80% ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego. Obecnie jest to ok. 145 zł/MWh. Regulacje wprowadzone w tzw. małym trójpaku podtrzymuje projekt ustawy o OZE. 

Portugalska branża fotowoltaiczna reprezentowana przez krajowe stowarzyszenie fotowoltaiczne Apisolar odniosła się pozytywnie do proponowanych zmian, wskazując, że mogą one ożywić portugalski sektor PV znajdujący się obecnie w stagnacji po tym jak rząd Portugalii mocno zredukował dopłaty do produkcji zielonej energii w ramach portugalskiego systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs). 

Zdaniem Apisolar, grudniowa redukcja taryf gwarantowanych przełożyła się na utratę około tysiąca bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w portugalskiej branży fotowoltaicznej. 

W grudniu 2013 r. Lizbona obniżyła o połowę wartość taryf gwarantowanych dla nowych systemów fotowoltaicznych. Wartość dopłat do produkcji energii w przedziale małych instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 3,68 kW oddawanych do użytku od początku bieżącego roku została zmniejszona do ok. 66 €/MWh w pierwszych 8 latach ich funkcjonowania oraz 145 €/MWh w kolejnych 8 latach. Ponadto rząd Portugalii określił, że w 2014 r. taryfami gwarantowanymi zostaną objęci właściciele mikroinstalacji systemów PV o łącznej mocy 11,45 MW. 

Portugalia ograniczyła też wartość taryf dla małych systemów PV o mocy do 250 kW. W tym wypadku wartość taryf gwarantowanych wyniesie 106 €/MWh w całym, 15-letnim okresie wsparcia. W tym roku systemem feed-in tariffs zostaną objęci tylko właściciele pierwszych podłączonych do sieci instalacji PV o mocy do 250 kW o łącznym potencjale 30,35 MW. 

gramwzielone.pl