"RZ": dotychczasowe wnioski o dotacje z "Prosumenta" zdominowała fotowoltaika

"RZ": dotychczasowe wnioski o dotacje z "Prosumenta" zdominowała fotowoltaika
Acid Pix, flickr cc

„Rzeczpospolita” informuje o aktualnym stanie realizacji programu „Prosument” mającego na celu dofinansowanie inwestycji w domowe mikroźródła OZE. Jak na razie wnioski o dofinansowanie mogą składać tylko samorządy, a złożone dotychczas aplikacje wskazują, że „Prosumenta” może zdominować fotowoltaika. 

Zasady program „Prosument”, którego implementowanie rozpoczął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakładają dystrybucję dofinansowania za pomocą trzech kanałów – gmin, które mogą przygotować zbiorcze wnioski swoich mieszkańców, poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które będą współpracować w tym zakresie z NFOŚiGW, a także wybranych banków. 

„Rzeczpospolita” cytuje Katarzynę Motak, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, która zwraca na ograniczony dostęp do „Prosumenta”. 

REKLAMA

Jak na razie dofinansowanie jest dostępne tylko za pośednictwem gmin, a nie wszystkie gminy chcą z niego skorzystać i nie dla wszystkich wystarczy środków.

Wybrane WFOŚiGW mają przystąpić do programu w tym miesiącu, a ze składaniem wniosków do banków przyszli prosumenci muszą poczekać jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. 

Prezes ZP FEO dodaje na łamach „RZ”, że wszystkie wnioski złożone do tej pory w ramach „Prosumenta” dotyczą instalacji fotowoltaicznych, na które można uzyskać wyższe wsparcie niż na domowe źródła energii cieplnej. 

REKLAMA

„RZ” informuje, że do tej pory wnioski o dofinansowanie z „Prosumenta” na łączną kwotę 27,7 mln zł złożyły trzy gminy, które chcą otrzymać finansowe wsparcie na montaż 900 mikroinstalacji fotowoltaicznych. „RZ” dodaje, że od pierwszego tygodnia realizacji programu liczba wniosków złożonych przez gminy nie wzrosła. 

W pierwszym, pilotażowym etapie programu, który będzie realizowany w latach 2014-15, na dofinansowanie mikroinstalacji OZE za pośrednictwem gmin, WFOŚiGW i banków Fundusz przeznaczy po 100 mln zł.

W sumie budżet programu, który będzie realizowany do roku 2020, to 600 mln zł, z czego 150 mln zł zostanie udostępnione w formie dotacji, a 450 mln zł w formie niskooprocentowanych pożyczek. 

NFOŚiGW ma rozpocząć przyjmowanie wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w połowie lipca. „RZ” cytuje Gabrielę Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach, który zamierza przystąpić do „Prosumenta”. Jej zdaniem, WFOŚiGW będą obsługiwać jednak głównie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które obok osób fizycznych mogą skorzystać z dofinansowania na montaż domowych mikroinstalacji OZE. 

Więcej o zasadach dofinansowania mikroinstalacji OZE w programie „Prosument” na Gramwzielone.pl w zakładce „Program Prosument”. 

gramwzielone.pl