Wnioski z Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Katowicach

Wnioski z Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Katowicach
Polski Kongres Energii Odnawialnej w Katowicach

Możemy oszczędzić 9 TWh energii i zredukować emisję o 2 mln ton CO2 rocznie bez nakładów ze strony państwa, zwiększyć niezależność energetyczną w każdym domu oraz obniżyć koszty energii elektrycznej i cieplnej dzięki odnawialnym źródłom energii w połączeniu z nowoczesnymi technologiami zwiększającymi efektywność energetyczną – to wnioski z Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbył się w Katowicach 30 czerwca.

Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, podkreślił, że OZE to nie tylko sprzyjanie klimatowi, ale też obniżanie kosztów korzystania z energii elektrycznej i cieplnej. Mówmy więc o niezależności energetycznej na poziomie krajowym, ale też lokalnym i domowym. Według byłego premiera, dzięki rozwojowi zielonej energii w sektorze produkcji energii i transportu możemy znacząco poprawić warunki naszego życia.

Premier W. Pawlak dodał, że bardzo ważny jest fakt, że odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa, słoneczna, biomasowa, czy biogazowa tworzą nowe miejsca pracy w Polsce lokalnej. – Ja osobiście wolałbym pracować przy produkcji instalacji OZE niż pod ziemią w kopalni. To z pewnością dużo bardziej atrakcyjne i interesujące miejsca pracy – dodał Waldemar Pawlak.

REKLAMA

Do przywiązywania większej wagi do tworzenia nowych etatów w nowoczesnych branżach, takich jak OZE i efektywność energetyczna, zachęcał radca w Ambasadzie Szwecji Józef Neterowicz. Szwecja jest prekursorem w odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej. Ilustruje to przykład nadbudowywania płaskich dachów  w ten sposób, aby ciepło uchodzące tą drogą było odzyskiwane i z powrotem kierowane do budynku. – Innym przykładem jest zagospodarowywanie większości produkowanych odpadów komunalnych i wytwarzanie z nich energii. Tymczasem Polska zakopuje większość generowanych odpadów pod ziemią, a to nie tylko ryzyko środowiskowe dla przyszłych pokoleń, ale też marnowanie źródła energii tylko o połowę mniej wartościowego niż węgiel. Polski na to nie stać – dodał Józef Neterowicz.

Eksperci zgodzili się, że Śląsk również może być beneficjentem rozwoju OZE, ponieważ w regionie istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura przemysłowa potrzebna do tworzenia instalacji OZE, a także wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska. Województwo śląskie już dziś buduje swoją konkurencyjność na OZE – jak wynika z informacji Instytutu Energetyki Odnawialnej, 30% miejsc pracy w sektorze, tzn. ok. 15 tys. powstało w regionie, przy produkcji 90% kotłów na biomasę oraz 70% kolektorów słonecznych obecnych na rynku.

Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono efektywności energetycznej. – To bardzo ważne, abyśmy byli w stanie racjonalnie gospodarować wyprodukowaną energią. Obecnie w Ministerstwie Gospodarki przygotowywana jest nowa ustawa o efektywności energetycznej, która ma za zadanie implementować dyrektywę EED – poinformował poseł Mieczysław Kasprzak. – Nowe regulacje powinny zawierać dobre rozwiązania prawne wymuszające oszczędzanie energii oraz tworzyć większą świadomość w zakresie efektywności energetycznej – podkreślił.

Sebastian Stępnicki, główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, podkreślił, że intencją propozycji resortu jest spowodowanie impulsu do rozwoju energetyki prosumenckiej, oszczędności energii i codziennego zarządzania energią przez użytkowników.

REKLAMA

– Czy możemy zaoszczędzić 9 TWh energii oraz ograniczyć emisję o 2 mln ton CO2 rocznie? Tak. Czy potrzebujemy do tego nakładów państwa? Nie, potrzebne jest tylko dobre prawo – zaznaczył wiceprezes Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii dr Michał Kozak.

Dr Kozak zauważył, że projekt Krajowego Planu Działania dot. Efektywności Energetycznej dotyczy głównie energii elektrycznej, w niewielkim stopniu energii cieplnej, która stanowi większość zużycia energii w Polsce. Oszczędność energii rzędu 15-20% rocznie można osiągnąć poprzez mierzenie i zarządzanie energią,  ponieważ to zachęca użytkowników do kontroli zużycia energii. W Polsce 3 mln mieszkań nadal nie posiada opomiarowania zużycia energii cieplnej, co w kontekście obowiązku ich instalowania, nałożonego na państwa UE, w dyrektywie o efektywności energetycznej, oznacza spore wyzwanie dla naszego kraju. – Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wprowadzić te przepisy do polskiego prawa – dodał ekspert.

W Katowicach odbyła się ostatnia konferencja I edycji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Przedstawiciele Rady Programowej Kongresu podkreślili osiągnięcia, jakie miały miejsce dzięki dziesięciu konferencjom zorganizowanych od zeszłego roku.

– Pierwszym znaczącym sukcesem było zgromadzenie wokół Kongresu znakomitych ekspertów zarówno ze świata polityki, nauki jak i biznesu. Dzięki konferencjom i kontaktom, jakie tutaj nawiązano, wielokrotnie zainicjowano współpracę między przedsiębiorcami i inwestorami, co przełożyło się na przygotowanie i zrealizowanie ciekawych projektów z szeroko pojętego rynku OZE – podsumował Jacek Pierzyński, członek Rady Programowej i prezes BOŚ Invest Management.

Organizatorem Kongresu jest firma Zielona Strona Mocy, współorganizatorami wydawca dziennika „Rzeczpospolita”, magazynu „Ekologia i Rynek” oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Do grona partnerów strategicznych należą Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Fundacja Wspólnego Rozwoju oraz Pracodawcy RP. I edycja Kongresu składała się z cyklu 10 wydarzeń zorganizowanych głównie w stolicach regionów, tzn. we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Płocku, Krakowie, Kielcach, Radomiu, Lublinie i Katowicach.

Zielona Strona Mocy

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym cyklu konferencji w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej.