Program LIFE: 3,4 mld € na przedsięwzięcia proklimatyczne

Program LIFE: 3,4 mld € na przedsięwzięcia proklimatyczne
Images of Money, flickr cc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchamia program LIFE, który zastąpi realizowany wcześniej program LIFE+ i w którego ramach będzie można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie klimatu. 

Jak podaje NFOŚiGW, program LIFE to pierwszy program środowiskowy, który rusza w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi 3,4 mld €. 

Standardowy poziom dofinansowania projektów z EU wyniesie 50% do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowo potencjalni beneficjenci mogą skorzystać z dofinansowania wynoszącego od 15% do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, co daje łączny maksymalny poziom dotacji wynoszący 95% kosztów kwalifikowanych. 

REKLAMA

Przewidywanymi formami wsparcia będą tak jak do tej pory dotacje, ale także pożyczki – na zapewnienie płynności finansowej oraz na zapewnienie wkładu własnego. 

REKLAMA

Co więcej, Rada Nadzorcza NFOŚiGW deklaruje pomoc finansową dla najlepszych i najciekawszych projektów z szansami na unijne wsparcie – nawet po wyczerpaniu alokacji krajowej.

– Trudno mi sobie wyobrazić, kto nie może aplikować do programu. Jest on tak skonstruowany, że może to być każdy, zarówno przedsiębiorca, samorząd czy organizacja, nie wyłączając przy tym osób fizycznych – poinformował Krzysztof Szczepański, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW (za NFOŚiGW).

Wnioski o współfinansowanie programu LIFE ze środków NFOŚiGW można składać do 28 lipca 2014 roku, a w części finansowanej przez KE – do 16 października 2014 roku. 

Więcej informacji o programie LIFE

gramwzielone.pl / za NFOŚIGW