DM Consus: wzrost cen praw do emisji CO2 w czerwcu

DM Consus: wzrost cen praw do emisji CO2 w czerwcu
rahims, flickr cc

{więcej}Wartość uprawnień EUA w czerwcu wzrosła o 12,8 proc. i na koniec miesiąca wyniosła 5,81 euro (stosunek średniej ceny z pierwszej i ostatniej sesji czerwca). Średnie ceny uprawnień na rynku spot notowane na giełdach ICE ECX oraz EEX zawierały się w przedziale 5,15-5,81 euro. Współczynnik zmienności cen EUA wyniósł 3,02 proc. Najniższą średnią miesięczną cenę zamknięcia dla EUA zanotowano podczas pierwszej sesji miesiąca, najwyższą – podczas ostatniej.

W czerwcu zakończył się spadkowy trend jaki obserwowaliśmy na rynku uprawnień CER.  Pierwszy raz od stycznia br. jednostki te zanotowały wzrost wartości w ujęciu miesięcznym. Średnia cena zamknięcia tych uprawnień wzrosła o 77,8 proc. i ostatniego handlowego dnia czerwca wyniosła 0,16 euro. W ciągu miesiąca cena CER kształtowała się w przedziale 0,09-0,17 euro. Maksymalną wartość uprawnienia te osiągnęły 20 czerwca, najniższą – między 2 a 4 czerwca. Współczynnik zmienności cen tych jednostek wyniósł aż 19,54 proc. Różnica cen EUA i CER pod koniec czerwca osiągnęła średnią wartość 5,65 euro. W ciągu miesiąca spread zawierał się w przedziale 5,06-5,65 euro.

Handlowany wolumen na kasowym rynku carbon w czerwcu osiągnął poziom 60,3 mln uprawnień. Przedmiotem niemal 100 proc. tego obrotu były uprawnienia EUA. Łączna liczba jednostek sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 36,9 mln EUA. Średnie zainteresowanie 18 aukcjami przeprowadzonymi w minionym miesiącu (stosunek wolumenu ofert kupna do liczby sprzedanych uprawnień) 5,49 razy przekroczyło liczbę sprzedawanych uprawnień.

REKLAMA

Wzrost wartości uprawnień EUA był spowodowany informacjami o możliwości wcześniejszego wprowadzenia reformy systemu ETS. W ostatnich tygodniach sześciu unijnych ministrów ochrony środowiska i energii opowiedziało się za wprowadzeniem mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej jeszcze w obecnym okresie rozliczeniowym. Dania, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy oraz Wielka Brytania chciałyby wdrożenia nowych zasad kreowania podaży uprawnień już od 2017 r., czyli o 4 lata wcześniej niż zakładała propozycja Komisji Europejskiej (KE) opublikowana w styczniu br. Propozycja mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej może trafić na ścieżkę legislacyjną już pod koniec 2014 r. W najbliższych dniach mają zostać wznowione oficjalne rozmowy ministrów środowiska UE w tej sprawie. Pojawienie się informacji o oficjalnych staraniach KE dot. wprowadzenia reformy strukturalnej ETS przed upływem obecnego okresu rozliczeniowego, może wywrzeć dużą presję aprecjacyjną na cenę uprawnień EUA. Wszelkie informacje dotyczące kolejnych kroków związanych z mechanizmem rezerwy stabilizacyjnej powinny mieć przełożenie na wzrost wartości europejskich jednostek.

W minionym miesiącu KE poinformowała, że od września br. zostanie wznowiona sprzedaż uprawnień przeznaczonych dla operatorów statków powietrznych. Jednostki EUAA (European Union Allowance for Aviation) zostały ostatni raz sprzedane na aukcji organizowanej na giełdzie EEX w październiku 2012 r. Zgodnie z porozumieniem zawartym pod koniec 2013 r., do rozliczenia się z emisji za lata 2012-2014 zobowiązane będą linie lotnicze wykonujące loty jedynie na terenie Unii Europejskiej. Aukcje, na których sprzedane zostanie ok. 18 mln EUAA będą organizowane na giełdach EEX oraz ICE ECX.

REKLAMA

Pomimo utrzymującej się nadpodaży uprawnień do emisji CO2 na rynku, kilka czynników blokuje spadek wartości EUA. W kontekście toczących się rozmów nt. przyspieszenia reformy systemu ETS, istotnym czynnikiem, który w najbliższych tygodniach może aprecjacyjnie wpłynąć na wartość uprawnień EUA jest wynik posiedzenia inaugurującego ósmą kadencję Parlamentu Europejskiego (2014-2019). Szczególnie istotny dla tempa procedowania reformy będzie skład Komisji ds. ochrony środowiska (ENVI) oraz ds. przemysłu i energii (ITRE).

Jeśli na początku lipca utrzyma się poziom oporu dla uprawnień EUA w wysokości 6 euro, otworzy się droga do dalszych wzrostów. Jednak bez kolejnych informacji o możliwym tempie prac nad zmianami strukturalnymi możemy obserwować powrót cen poniżej poziomu 6 euro.

Z kolei spadek wartości uprawnień może wystąpić po ogłoszeniu informacji o ewentualnym zwiększeniu celu dotyczącego efektywności energetycznej w Unii Europejskiej do 2030 r. W opublikowanej w styczniu br. propozycji nowego pakietu klimatyczno-energetycznego, KE zaproponowała zmniejszenie zużycia energii w UE o 27 proc. do 2030 r. Zwiększenie celu do 30-40 proc., które w czerwcu było przedmiotem roboczych dyskusji przedstawicieli krajów członkowskich, oznaczałoby obniżenie popytu na uprawnienia w skali unijnej do 2030 r. Ostateczne założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej powinny być znane w październiku br.

Warto mieć również na uwadze, iż rozpoczynający się okres wakacyjny może przyczynić się do zmniejszenia obrotu na rynku carbon. Obniżenie popytu na uprawnienia w tym okresie może przyczynić się do nieznacznego spadku wartości europejskich jednostek.

Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A.