Program "Prosument". Na jakim jest etapie?

Program "Prosument". Na jakim jest etapie?
Q Cells press

Już wkrótce wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą mogły składać w NFOŚiGW wnioski o przystąpienie do programu „Prosument”. Problem w tym, że środki z „Prosumenta” oferowane przez nie środki mogą być niedostępne dla osób fizycznych chcących samemu produkować zieloną energię. 

Zgodnie z zasadami programu „Prosument”, o dofinansowanie na montaż domowej mikroinstalcji OZE, w postaci dotacji i preferencyjnej pożyczki, będą mogły ubiegać się gospodarstwa domowe, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Środki z „Porusumenta”, którego budżet wynosi 600 mln zł (150 mln zł na dotacje i 450 mln zł na pożyczki), będzie udzielane za pośrednictwem trzech kanałów – gmin, które zbiorą wnioski od mieszkańców i zgłoszą w NFOŚiGW swoją aplikację, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które nawiążą w tym zakresie współpracę z Funduszem, a także wybranych banków. 

REKLAMA

W pierwszym, pilotażowym okresie „Prosumenta”, realizowanym do końca przyszłego roku, budżet programu dla gmin, wojewódzkich funduszy i banków wyniesie po 100 mln zł. 

Dofinansowanie za pośrednictwem gmin zostało już uruchomione. Potencjalni prosumenci mogą jednak skorzystać z dofinansowania tylko w tych gminach, które zgłoszą się do udziału w „Prosumencie”. Dla mieszkańców innych gmin dotacja z „Prosumenta” będzie dostępna dopiero, gdy ruszy dofinanansowanie za pomocą wójewódzkiego funduszu ochrony środowiska (jeśli dany WFOŚ do „Prosumenta” przystąpi), a jeśli nie – potencjalni beneficjenci będą musieli poczekać na udostępnienei finansowania przez banki.

NFOŚiGW wcześniej rozpoczął już nabór wniosków od gmin, a ostatnio ogłosił termin naborów wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. WFOŚiGW będą mogły składać wnioski o przystąpienie do „Prosumenta” od 16 lipca, w trybie ciągłym, aż do wyczerpania budżetu. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Gramwzielone.pl w poszczególnych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, wiele z nich jest zainteresowanych udziałem w „Prosumencie” i deklaruje złożenie wniosków.

Kilka WFOŚiGW do „Prosumenta” jednak przystąpić nie zamierza. Przykładem jest WFOŚiGW w Lublinie, który we współpracy z lokalnymi oddziałami BOŚ Banku realizuje swój autorski program wsparcia energetyki prosumenckiej. Program dofinansowania prosumentów lubelskiego WFOŚiGW zakłada dopłatę na montaż domowej mikroinstalacji OZE w wysokości do 30% kosztu kredytu zaciągniętego w BOŚ Banku. Kwota środków przeznaczonych przez WFOŚiGW w Lublinie na dopłaty do instalacji prosumenckich w roku 2014 wynosi 300 tys. zł, ale lubelski Fundusz nie wyklusza jej zwiększenia.

Oprócz WFOŚiGW w Lublinie brak zainteresowania „Prosumentem” zadeklarowały też Fundusze m.in. w Rzeszowie, Gdańsku i Olsztynie. 

Pozostałe WFOŚiGW prowadzą natomiast negocjacje z NFOŚiGW w celu przystąpienia do „Prosumenta”. Jak dowiedział się portal Gramwzielone.pl, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska niechętnie patrzą jednak na możliwość finansowania z „Prosumenta” osób fizycznych i chcą współpracować w tym zakresie jedynie ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Wojewódzkie fundusze wystosowały do NFOŚiGW w tej sprawie wspólne stanowisko. 

REKLAMA

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl Witold Maziarz z NFOŚiGW, ostateczne zasady finansowania za pośrednictwem WFOŚiGW poznamy po przyjęciu wniosków i zawarciu umów. 

Jak na razie program „Prosument” jest realizowany jedynie za pośrednictwem samorządów. Jak poinformował nas NFOŚiGW, obecnie w internetowym generatorze wniosków do „Prosumenta” wypełnianych jest już ponad 350 aplikacji. Wygląda więc na to, że budżet „Prosumenta” dla gmin, który w pilotażowym etapie programu zaplanowano na 100 mln zł, może zostać szybko zagospodarowany. 

Aktualnie do NFOŚiGW wpłynęło już 6 wniosków od gmin, a ich wartość wynosi w sumie 27 mln zł. Jak poinformował portal Gramwzielone.pl Witold Maziarz, wnioski dotyczą produkcji zielonej energii przy użyciu systemów fotowoltaicznych. 

Realizacja programu „Prosument” za pośrednictwem gmin sprawia, że nie ma on jak na razie charakteru ogólnopolskiego i skorzystać z niego mogą jedynie potencjalni prosumenci z gmin, które zgłoszą się do NFOŚiGW. 

Sytuacji w tym zakresie nie poprawi też włączenie się do realizacji programu wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W „Prosumenta” nie chcą się bowiem zaangażować wszystkie fundusze, a ponadto wiele wskazuje na to, że z dofinansowania za pośrednictwem WFOŚiGW nie będą mogły skorzystać osoby fizyczne. 

Powszechny dostęp do „Prosumenta” zapewni więc dopiero włączenie się do programu banków. Rozpoczęcie współpracy z wieloma bankami – bez sygnalizowanego wcześniej przez Fundusz przetargu na wybór jednego banku – NFOŚiGW uzależnia od przyjęcia tzw. ustawy deregulacyjnej, która jest obecnie procedowana w Sejmie. 

– Jeżeli zostanie ona przegłosowana w obecnym kształcie, Fundusz natychmiast podejmie stosowne kroki. Jest na to przygotowany. Pozytywnie zweryfikowana współpraca NFOŚiGW z wieloma bankami przy dopłatach do kolektorów słonecznych wskazuje, że takie rozwiazanie jest korzystne dla klientów indywidualnych. Umożliwia ono korzystanie z  tysięcy placówek bankowych, skraca dojazd klientów i czas przeznaczony na pozyskanie funduszy publicznych. Ponadto rywalizacja wpływa istotnie na konkurencyjność ofert bankowych – komentuje w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl Witold Maziarz. 

W optymistycznym scenariuszu realizacja programu „Prosument” za pośrednictwem banków mogłaby się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Więcej o zasadach dofinansowania mikroinstalacji OZE w programie „Prosument” na Gramwzielone.pl w zakładce „Program Prosument”. 

gramwzielone.pl