Ustawa o OZE w końcu w Sejmie! Zobacz aktualny projekt

Ustawa o OZE w końcu w Sejmie! Zobacz aktualny projekt
Foto: Gramwzielone.pl (c)

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii dzisiaj trafił do Sejmu. Mimo słyszanych przez kilka ostatnich lat deklaracji przedstawicieli MG i rządu, że projekt szybko trafi do Sejmu, stało się to dopiero teraz. 

Prace nad projektem ustawy o OZE toczyły się od końca 2011 r., kiedy Ministerstwo Gospodarki pod kierownictwem Waldemara Pawlaka przedstawiło pierwszą wersję ustawy. Później jednak osoby kierujące pracami nad projektem zmieniły się, a kilkukrotnie zmienił się też sam projekt ustawy. 

Po wersji zawierającej system wsparcia dla OZE w postaci zielonych certyfikatów ze współczynnikami korekcyjnymi oraz taryf gwarantowanych, opracowanej przez MG pod kierownictwem W. Pawlaka, nie pozostało śladu.

REKLAMA

W międzyczasie na stanowisku szefa resortu pojawił się Janusz Piechociński, a kierownictwo nad pracami nad nowymi regulacjami dla rynku OZE przejął od związanego z W. Pawlakiem Mieczysława Kasprzaka nowy wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. 

Nowe kierownictwo MG przygotowało swój projekt ustawy o OZE bazujący na systemie wsparcia w postaci aukcji dla większych instalacji OZE i wsparciu na etapie CAPEX dla mniejszych instalacji, które ma być realizowane m.in. przez NFOŚiGW w ramach programu „Prosument”. 

Projekt aktualnej wersji ustawy był gotowy w zasadzie od listopada 2013 r., jednak czekał długo na akceptację Rady Ministrów, która była niezbędna do przekazania ustawy do parlamentu. RM zaakceptowała projekt w kwietniu br. 

REKLAMA

W ostatnim czasie problematyczną kwestią, która pojawiła się w kontekście ustawy o OZE, była konieczność notyfikacji proponowanego w ustawie systemu wsparcia w Komisji Europejskiej pod kątem pomocy publicznej. Rząd przy wsparciu UOKiK zdecydował w połowie czerwca, że nowy system wsparcia jest zgodny z nowymi zasadami pomocy publicznej w Unii Europejskiej zawartymi w tzw. rozporządzeniu GBER i że ustawy w Brukseli notyfikować nie trzeba – mimo, że innego zdania był resort rozwoju regionalnego. 

Postępowanie KE w sprawie zbadania ustawy o OZE pod kątem pomocy publicznej zajęłoby z pewnością wiele miesięcy. 

Tymczasem procedowanie ustawy o OZE bez notyfikowania w Brukseli oznacza, że ustawa o OZE będzie mogła wejść w życie dużo szybciej – po akceptacji przez Sejm i Senat. Ministerstwo Gospodarki, które jest autorem ustawy, chce, aby weszła ona w życie w tym lub przyszłym roku, a nowy system wsparcia dla OZE według MG ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 

Wiadomo jednak, że póki co parlamentarne prace nad ustawą o OZE nie ruszą pełną parą. Wkrótce bowiem posłowie wyjadą na wakacje, a procedowanie ustawy rozpocznie się na dobre zapewne dopiero we wrześniu. 

Projekt ustawy o OZE w wersji skierowanej w dniu 08.07.14 r. do Sejmu [PDF]

Więcej informacji o projekcie ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w zakładce „Ustawa o OZE”

gramwzielone.pl