PB: Kompania Węglowa roluje długi i oddala widmo bankructwa

PB: Kompania Węglowa roluje długi i oddala widmo bankructwa
Draco2008, flickr cc

Borykająca się z ogromnymi kłopotami finansowymi Kompania Węglowa roluje swoje zadłużenie i zapowiada restrukturyzację, w ramach której m.in. ograniczy skład i płace w kierownictwie swoich spółek. 

W zeszłym roku Kompania Węglowa zanotowała stratę na poziomie 700 mln zł netto. Powodem strat KW są niskie ceny węgla. 

Jak informuje „Puls Biznesu”, Kompania Węglowa będzie finansować swoje dalsze funkjconowanie z kolejnej emisji obligacji. Otrzymane środki mają pozwolić m.in. na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego. 

REKLAMA
REKLAMA

Wśród obligatariuszy są Bank Zachodni WBK SA, Alior Bank SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, BNP Paribas Polska SA oraz Węglokoks. Kompania Węglowa podpisała z tymi podmiotami na początku lipca porozumienie w sprawie wykonania zobowiązań spółki oraz rolowania dotychczasowego zadłużenia nową emisją obligacji. Wartość nowych obligacji wynosi w sumie 1,23 mld zł. Przewidziane terminy spłaty to czerwiec 2017 r. i czerwiec 2018 r. 

Plan restrukturyzacji Kompani Węglowej przewiduje m.in. zmniejszenie składów rad nadzorczych i zarządów spółek zależnych, obniżenie ich wynagrodzeń czy eksmisja dłużników z mieszkań należących do KW. Kompleksowy program naprawczy ma zostać przedstawiony Ministerstwu Gospodarki do końca tego miesiąca. 

Obecnie w KW pracuje ok. 54 tys. osób. Jak podaje „PB”, w latach 2015-2018 z pracy w Kompanii ma odejść ok. 15-18 tys. pracowników przechodzących na emeryturę, a także kilka tysięcy osób w formie dobrowolnych odejść. 

gramwzielone.pl / za „PB”