J. Pietrewicz, MG: rząd powinien przyjąć ustawę prosumencką autorstwa PSL

J. Pietrewicz, MG: rząd powinien przyjąć ustawę prosumencką autorstwa PSL
Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Foto: Ministerstwo Gospodarki

Wczoraj podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych odbyło się I czytanie ustawy „prosumenckiej”, którą przygotowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz poinformował, że propozycje większych ulg dla prosumentów w najbliższym czasie rozpatrzy rząd. 

Proponowana przez PSL nowelizacja Prawa energetycznego zakłada zwiększenie ceny sprzedaży nadwyżek energii odnawialnej produkowanej w prosumenckich instalacjach OZE o mocy do 40 kW do 100% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku wcześniejszego. 

Obecne Prawo energetyczne umożliwia odsprzedaż tej energii do sieci, ale tylko po cenie wynoszącej 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku wcześniejszego. Zdaniem przedstawicieli rynku OZE takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe i stawia w uprzywilejowanej pozycji zakłady energetyczne. 

REKLAMA

Podczas wczorajszej debaty w Sejmie, podczas I czytania projektu ustawy o OZE, Trój Ruch określił takie rozwiązanie jako niezgodne z konstytucją. 

Mieczysław Kasprzak z PSL, jeden z autorów proponowanej nowelizacji, wezwał natomiast wczoraj w Sejmie do objęcia ulgami dla prosumentów, które wprowadzono w ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego, także przedsiębiorców czy jednostki samorządowe.

Chodzi m.in. o zwolnienie z konieczności posiadania koncesji czy uproszczenie procedury przyłączenia do sieci i przeniesienie kosztów przyłączenia na zakład energetyczny.

REKLAMA

Obecnie takie ulgi przysługują tylko osobom fizycznym 

Rozszerzenie grona potencjalnych prosumentów, którzy będą mogli skorzystać z tych ulg, to – obok podniesienia ceny sprzedawanej energii z 80% do 100% – drugi postulat zawarty w projekcie ustawy prosumenckiej autorstwa PSL. 

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz odnosząc się do projektu ocenił, że rząd powinien wkrótce rozpatrzyć i przyjąć propozycje PSL. Doodał, że obecnie nie ma jednak jeszcze stanowiska rządu w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński podsumowując posiedzenie Komisji ocenił, że wobec braku wniosków o odrzucenie projektu Komisja będzie procedować go po otrzymaniu stanowiska od rządu. 

Zobacz projekt ustawy prosumenckiej: PSL złożył w Sejmie projekt ustawy prosumenckiej

gramwzielone.pl