IEO popiera stanowisko Konwentu Marszałków RP w sprawie energetyki prosumenckiej

IEO popiera stanowisko Konwentu Marszałków RP w sprawie energetyki prosumenckiej
Yingli Green press

Rządowa wersja projektu ustawy OZE w ograniczony sposób tworzy fundamenty dla rozwoju w Polsce branży energetyki odnawialnej – informuje w komunikacie Instytut Energetyki Odnawialnej.

W dniu 3 lipca 2014 r., podczas posiedzenia, Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wg dokumentu ustawa OZE powinna stworzyć stabilny system wsparcia dla rozwoju małych, przydomowych, niskoemisyjnych źródeł energii i systemów hybrydowych bazujących na sprawdzonym i prostym systemie Feed-in-tariffs (FiT) albo Feed-in-Premium (FiP). Ponadto, Konwent opowiada się za wsparciem dla „zielonego ciepła”, co pozwoli na zrealizowanie celów zawartych w dyrektywie 2009/28/WE.

REKLAMA

Według Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa Zarządu IEO przyjęte przez regiony postulaty pokrywają się w pełni ze stanowiskiem 37 organizacji branżowych i ekologicznych, które w styczniu br. przyjęły wspólne stanowisko/deklarację i stworzyły portal Energetyka Obywatelska. Należy dążyć do zbudowania szerszej koalicji środowisk samorządowych i społecznych , ale też realne wydaje się uzyskanie poparcia posłów w imię wspólnego celu budowy energetyki obywatelskiej ponad partyjnymi podziałami. Miejmy nadzieję, że tak będzie – projekt ustawy OZE trafił 22 lipca, po pierwszym czytaniu w Sejmie, do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

REKLAMA

Poza tym, Komisja Nadzwyczajna zajmie się poprawką posłów PSL do zmiany prawa energetycznego. Poprawka dotyczy rozszerzenia przwilejów prosumenckich na inne podmioty niż tylko osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami. Poza tym projekt poprawki przewiduje, że sprzedawca z urzędu miałby obowiązek odkupu energii z mikroinstalacji za 100 % ceny z rynku konkurencyjnego, a nie za 80 % jak jest obecnie.

Instytut Energetyki Odnawialnej