W. Brytania i Niemcy przeprowadzą aukcje dla OZE. Na jakich zasadach?

W. Brytania i Niemcy przeprowadzą aukcje dla OZE. Na jakich zasadach?
SolarWorld press

W tym tygodniu Wielka Brytania i Niemcy uzyskały aprobatę Komisji Europejskiej w sprawie nowych systemów wsparcia dla OZE. Oba kraje chcą wspierać inwestycje w źródła odnawialne systemem aukcji. 

Wielka Brytania będzie przyznawać stałą cenę za produkowaną energię z instalacji OZE, które w aukcji otrzymały licencję na produkcję energii. Londyn chce zastosować w tym wypadku mechanizm kontraktów różnicowych (Contracts for Difference – CfD).

W ramach aukcji dla OZE, które odbędą się na Wyspach, inwestorzy będą rywalizować o kontrakty na sprzedaż energii warte w sumie 200 mln funtów rocznie. Pierwsza aukcja odbędzie się w październiku br. 

REKLAMA

W ramach brytyjskiego systemu aukcje podzielono na dwie grupy. Do pierwszej będą zgłaszane technologie zaawansowane, a do drugiej technologie będące jeszcze w trakcie rozwoju. W pierwszej grupie znajdą się m.in. lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne, a w drugiej m.in. farmy wiatrowe na morzu. Dodatkową grupę będą stanowić projekty zakładające konwersję elektrowni węglowych na spalanie biomasy. 

W tym roku budżet wsparcia, które zostanie przyznane technologiom mniej zaawansowanym, wyniesie 155 mln funtów. Żadnego wsparcia nie przewidziano natomiast dla projektów konwersyjnych. 

Brytyjski rząd szacuje, że udział kosztów wsparcia dla OZE na rachunkach odbiorców energii wyniesie średnio 6%. 

Londyn liczy też, że wsparcie dla OZE zaowocuje utworzeniem 250 tysięcy miejsc pracy. 

REKLAMA

Z kolei w ramach reformy niemieckiego systemu wsparcia dla OZE, który również zaakceptowała w tym tygodniu Bruksela, wartość wsparcia przyznawanego producentom zielonej energii ma wynieść rocznie ok. 20 mld euro. 

– Nowa ustawa EEG (niemiecka ustawa o OZE) pozwoli na integrację źródeł odnawialnych z rynkiem, co powinno przełożyć się na niższe rachunki dla konsumentów. Wdrażanie aukcji w krajach członkowskich jest też pozytywne dla tworzenia wspólnego europejskiego rynku energii – ocenił Joaquín Almunia, unijny komisarz ds. konkurencji. 

Pierwsza testowa aukcja dla OZE ma się odbyć w Niemczech w przyszłym roku, a o wsparcie będą mogli ubiegać się inwestorzy z branży fotowoltaicznej. Dzięki przeprowadzeniu tej aukcji niemieckie władze chcą zdobyć doświadczenie, które pozwolą im na pełne wdrożenie systemu aukcyjnego. 

Z systemu aukcji w Niemczech zostaną wyłączone mniejsze instalacje o mocy do 100 kW, które nadal, jeszcze przez 10 lat, będą korzystać z gwarantowanej ceny w ramach systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs). 

Co ciekawe, do niemieckich aukcji dla OZE zostaną dopuszczeni inwestorzy planujący budowę swoich instalacji nie tylko na terenie Niemiec, ale również w krajach, które zawarły w tym celu z Berlinem specjalne umowy. Będą oni mogli ubiegać się maksymalnie o 5% mocy, które zostaną udostępnione w aukcjach. 

W komentarzu KE czytamy, że umowy zawierane w tym celu między Niemcami i innymi krajami Wspólnoty, muszą podkreślać, że energia, która zostanie objęta wsparciem w Niemczech będzie też zaliczana do niemieckiego celu produkcji energii z OZE. 

gramwzielone.pl