NFOŚiGW wybrał banki w programie dot. dofinansowania na inwestycje w MŚP

NFOŚiGW wybrał banki w programie dot. dofinansowania na inwestycje w MŚP
Gramwzielone.pl (c)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał selekcji banków, które będą udzielać kredytów w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”. 

Zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy i udostępnienie bankom środków na dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach ww. programu. Budżet programu wyniesie 60 mln zł.

Wśród banków, które nawiązały współpracę z Funduszem, są:

REKLAMA

– Bank Ochrony Środowiska S.A.

– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

– BNP Paribas Bank S.A.

– IDEA Bank S.A.

O terminach przystąpienia banków do programu NFOŚiGW poinformuje już po podpisaniu stosownych umów.

Celem programu „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

REKLAMA

Dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące rodzaje przedsięwzięć:

– przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista urządzeń jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej.

– przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro,

– przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro,

– inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro.

Nabór wniosków od firm z sektora MŚP będzie prowadzony w trybie ciągłym. 

Przewidziana forma dofinansowania to dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów.

Bank ustanowi zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją i zagwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem.

Szczegóły programu „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” [PDF]

gramwzielone.pl