Project pipeline. Zgłoś swoje uwagi ws. unijnych dotacji na OZE na lata 2014-2020

Project pipeline. Zgłoś swoje uwagi ws. unijnych dotacji na OZE na lata 2014-2020
Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki 11 sierpnia 2014 r. rozpoczęło konsultacje dokumentu Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 22 sierpnia 2014 r. – podał resort gospodarki. 

Komunikat Ministerstwa Gospodarki:

Project pipeline jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenia listy projektów w obszarze infrastruktury energetycznej, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020. Jego opracowanie pomoże zoptymalizować proces wdrażania i wydatkowania środków w kolejnej perspektywie finansowej.

REKLAMA

Intencją utworzenia dokumentu jest również dopełnienie warunku ex-ante 7.4, określonego w załączniku do Umowy Partnerstwa oraz w załączniku XI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Project pipeline obejmuje listę projektów skierowanych do wsparcia w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych:

REKLAMA

4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii w zakresie inwestycji w obszarze infrastruktury elektroenergetycznej, dystrybucyjnej i przesyłowej (Fundusz Spójności).

4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia (Fundusz Spójności).

7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / wersja 1.3 [PDF]

Uwagi do powyższego dokumentu można zgłaszać na adres mailowy: izabella.stanczak@mg.gov.pl do dnia 22 sierpnia, korzystając z tego formularza.

gramwzielone.pl