Wyniki finansowe Grupy Energa za I półrocze 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy Energa za I półrocze 2014 r.
Energa press

Mimo znacznego spadku przychodów w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku, w I półroczu 2014 r. Grupa Energa zanotowała o 15% wyższy zysk netto.

W I półroczu 2014 r. Energa osiągnęła blisko 5,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem gorszym o 9% w ujęciu rok do roku. Wzrosły jednak zyski Energi.

W analizowanym okresie grupa Energa osiągnęła zysk EBITDA w wysokości blisko 1,3 mld zł, co jest o 15% lepszym wynikiem w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a zysk netto wyniósł 606,5 mln zł, czyli o 16% więcej w ujęciu rok do roku

REKLAMA

W segmencie wytwarzania EBITDA wyniosła prawie 373,5 mln zł – aż o 277% więcej niż I półroczu 2013 r., zysk netto był wyższy o 38,5 mln zł i wyniósł 217 mln zł. W I półroczu 2014 r. Energa wytworzyła w sumie ok. 2,5 TWh energii, czyli o 2% więcej r/r. 

REKLAMA

W segmencie sprzedaży EBITDA Energi w minionym półroczu wyniosła 126, 3 mln zł (mniej o 29% r/r), a zysk netto – 104,3 mln zł (mniej o 32% r/r). W I półroczu Energa sprzedała odbiorcom końcowym około 8,1 TWh – o 13% mniej niż w pierwszym półroczu 2013 r. 

W całym 2013 roku przychody Grupy Energa wzrosły w porównaniu z rokiem 2012 o 2% – do poziomu 11,4 mld zł, a EBITDA wyniosła niemal 2 mld zł i była o 21%. wyższa niż w roku wcześniejszym. Zysk netto był aż o 63% wyższy i wyniósł 743 mln zł. 

W maju br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA podjęło uchwałę o wypłacie 414 067 114 zł dywidendy z jednostkowego zysku za  2013 roku, czyli 1 zł na akcję. 

gramwzielone.pl