PEP 2050: potrzebne działania zamiast kolejnych planów

PEP 2050: potrzebne działania zamiast kolejnych planów
Foto: Gramwzielone.pl (c)

– Zamiast tworzenia kolejnych dokumentów i strategii eksperci 
oczekują konkretnych działań kształtujących politykę energetyczną Polski – tak o opublikowanym w tym tygodniu przez Ministerstwo Gospodarki projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. (PEP 2050) pisze „Rzeczpospolita”. 

„RZ” oceniając PEP 2050 powołuje się na ekspertów, którzy zwracają uwagę, że rządowi brakuje determinacji, aby aktywnie kształtować politykę energetyczną, realizując potrzebne reformy. Wśród potrzeb sektora energetycznego wymienianych przez rozmówców „RZ” wraca pomysł powołania osobnego resortu energetyki, przyjęcie ustawy o korytarzach przesyłowych czy utworzenie listy złóż strategicznych.

„Rzeczpospolita” podkreśla m.in. mało ambitne podejście autorów PEP 2050 do kwestii rozwoju źródeł odnawialnych, zauważając, że proponowany na rok 2050 udział OZE w polskim miksie energetycznym jest zbliżony do polskiego celu w tym zakresie na rok 2020. Do końca obecnej dekady zielona energia w Polsce, zgodnie z wymogami unijnej polityki klimatycznej, musi mieć 15-procentowy udział w konsumpcji energii ogółem. 

REKLAMA
REKLAMA

– W mojej ocenie ten udział może być znacznie wyższy. Możliwe, że w dalszej perspektywie produkcja prądu z odnawialnych źródeł będzie tańsza niż energii konwencjonalnej, nawet bez istniejącego obecnie systemu wsparcia – „RZ” cytuje Tomasza Chmala, eksperta Instytutu Sobieskiego. 

„RZ” zwraca też uwagę na kwestię subsydiowania OZE. Dodaje, że zgodnie z planami zapisanymi w PEP 2050, energetyka odnawialna przestanie być wspierana preferencyjnymi dopłatami w 2030 r., gdyż wówczas osiągnie pełną konkurencyjność rynkową. 

– Subsydiowana jest nie tylko energetyka odnawialna, ale też konwencjonalna. Więc jeśli mówimy o ukróceniu subsydiów dla OZE, to przestańmy dotować też górnictwo, by wyrównać szanse wszystkich źródeł energii – „RZ” cytuje Arkadiusza Sekścińskiego, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, który dodaje, że jako pierwsza, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, efektywność ekonomiczną osiągnie energetyka wiatrowa. 

gramwzielone.pl