http://www.ewea.org/news/detail/2014/08/28/iea-questions-impact-of-a-non-binding-renewable-energy-target-for-europe/

IEA questions impact of a non-binding renewable energy target for Europe

REKLAMA

Międzynarodowa Agencja Energetyki (MAE) oświadczyła w opublikowanym w czwartek, 28 sierpnia, dorocznym, średniookresowym sprawozdaniu z Rynku Energii Odnawialnej, że rozwój zielonego sektora energetyki w ciągu najbliższych pięciu lat znacznie wyhamuje, jeśli niepewność związana z regulacjami politycznymi nie zostanie zlikwidowana.

REKLAMA