Pożyczać czy dotować? Debata NFOŚiGW podczas forum w Krynicy

Pożyczać czy dotować? Debata NFOŚiGW podczas forum w Krynicy
foto: Forum Ekonomiczne w Krynicy

3 września br., podczas XXIV Forum Ekonomicznego VIII Forum Regionów w Krynicy-Zdroju, z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się debata pt. Pożyczać czy dotować – dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie.

Pożyczać czy dotować – to współczesne dylematy finansowania ekologii nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Działania przynoszące wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne, stosowane przy ograniczonych zasobach finansowych, dzisiaj nabierają szczególnego znaczenia – informuje NFOŚIGW. 

Organizowana przez Fundusz debata będzie poświęcona mechanizmom i instrumentom finansowym, wykorzystywanym w ochronie środowiska naturalnego i gospodarki wodnej.

REKLAMA
REKLAMA

W debacie pt. Pożyczać czy dotować – dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie wezmą udział Georges-Stavros Kremlis, Oddział Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, Marta Szigeti Bonifert, Dyrektor Wykonawczy Regionalnego Centrum ds. Ochrony Środowiska w Europie Środkowej i Wschodniej (REC) oraz Jacek Gdański, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW. Wstępem do debaty będą wystąpienia Małgorzaty Skuchy, Prezes Narodowego Funduszu nt. doświadczeń NFOŚiGW oraz Janusza Ostapiuka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska nt. konieczności dywersyfikacji wsparcia finansowego działań ekologicznych w Polsce.

Debatę będzie można na żywo obejrzeć również on-line na stronie NFOŚiGW. Start w środę 3 września o godz. 10.40. 

gramwzielone.pl