Spadek wolumenu obrotu i zmienności na rynku praw do emisji CO2

Spadek wolumenu obrotu i zmienności na rynku praw do emisji CO2
RWE press

Z uwagi na okres wakacyjny oraz zmniejszenie wolumenu uprawnień oferowanych na aukcjach pierwotnych organizowanych przez giełdy ICE ECX oraz EEX, wolumen obrotu na rynku kasowym w sierpniu był niższy od lipcowego o 55 proc. i wyniósł 19,52 mln uprawnień. Większość jednostek, które były przedmiotem obrotu, stanowiły uprawnienia EUA (98,5 proc.). Mimo zmniejszenia wolumenu na rynku pierwotnym, aukcje wciąż miały największy udział w rynku spot (74 proc. wolumenu na rynku kasowym w sierpniu) – informuje DM Consus. 

W ciągu miesiąca giełdy EEX oraz ICE ECX zorganizowały 19 aukcji. Średnie zainteresowanie nimi (stosunek wolumenu ofert kupna do liczby sprzedanych uprawnień) wzrosło i 7,29 razy przekroczyło liczbę sprzedawanych uprawnień. Unijna aukcja zorganizowana 4 sierpnia miała najwyższe zainteresowanie w historii – stosunek wielkości popytu do oferowanego wolumenu wyniósł 13,81. Obrót kasowy jednostek CER w zeszłym miesiącu był rekordowo niski i łącznie na giełdach ICE ECX oraz EEX wyniósł 0,4 mln EUA.

‎Średnia wartość uprawnień EUA notowanych w sierpniu na rynku kasowym wzrosła o 3,1 proc. (stosunek średniej ceny ostatniego dnia handlowego lipca i sierpnia) i na koniec miesiąca wyniosła 6,38 EUR. Średnie ceny zamknięcia poszczególnych sesji na rynku spot w sierpniu zawierały się w przedziale 5,94-6,43 EUR. Współczynnik zmienności dla cen EUA wyniósł 2,32 proc. Najniższą cenę zamknięcia zanotowano 7 sierpnia, natomiast najwyższa cena zamknięcia osiągnięta została 28 dnia miesiąca.

REKLAMA

Cena zamknięcia dla uprawnień CER ostatniego dnia sierpnia wyniosła 0.18 EUR. W przeciągu sierpnia wartość CER zmieniała się w przedziale 0,17-0,19 EUR. Spread (różnica cen EUA i CER) kolejny miesiąc z rzędu uległ zwiększeniu i pod koniec sierpnia osiągnął średnią wartość 6,20 EUR. W trakcie miesiąca spread zawierał się w przedziale 5,77-6,25 EUR.

Czynnikiem, który miał wpływ na wzrost wartości uprawnień EUA, było ograniczenie ilości jednostek sprzedawanych poprzez aukcje pierwotne. Od 1 do 29 sierpnia, ze względu na okres wakacyjny, wolumen został zredukowany o 55%. Podczas unijnych aukcji sprzedawano 0,934 mln EUA, niemieckich – 1,176 mln EUA, a brytyjskich – 1,215 mln EUA. Razem w sierpniu wolumen na rynku pierwotnym wyniósł 19,52 mln EUA.

REKLAMA

Czynnikiem, który może wpłynąć na zmniejszenie wartości EUA w najbliższych tygodniach, będzie ponowne zwiększenie podaży uprawnień na aukcjach pierwotnych od pierwszych dni września. Jednak przeciwstawny efekt może przynieść wznowienie prac Komisji Europejskiej oraz Komisji ds. ochrony środowiska, nad tematem reformy strukturalnej rynku carbon. W najbliższych tygodniach prawodawcy w Brukseli powinni ustalić cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, który będzie jednym z elementów nowego pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 r.

Od września w Brukseli rozpoczną się również nieoficjalne rozmowy ws. ewentualnego rozszerzenia europejskiego systemu handlu emisjami ETS o sektor motoryzacyjny. Transport drogowy jest drugą najbardziej emisyjną branżą po energetyce, generując ponad 12% unijnych emisji. Do końca roku Komisja Europejska ma ustalić standardy emisji CO2 dla samochodów do 2025 r.

Pod koniec miesiąca Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej. Polski rząd, który jest przeciwnikiem reformy strukturalnej oraz zwiększania celów nowego pakietu klimatyczno-energetycznego, dzięki przywództwu Tuska w UE może mieć większy wpływ na ewentualne rozluźnienie polityki klimatycznej UE oraz systemu EU ETS.

Mając na uwadze wyżej wymienione czynniki ryzyka, w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się niewielkich wzrostów wartości jednostek EUA. Prawdopodobne wydaje się poruszanie cen w trendzie bocznym w przedziale 6,25-6,50 EUR.

Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.