Inteligentne miasta powstaną dzięki współpracy firm i samorządów

Inteligentne miasta powstaną dzięki współpracy firm i samorządów
Martifer Solar press

Unijna polityka klimatyczna i energetyczna nie pozostawia dziś złudzeń na temat konieczności zmiany systemu zarządzania energią i funkcjonowania nie tylko przemysłu, ale i całych miast. Rozwiązaniem tego problemu jest tworzenie inteligentnych systemów zarządzania tzw. Smart City, które mogą powstać dzięki współpracy firm i władz samorządowych.

W chwili obecnej, miasta stoją przed ważnymi wyzwaniami, którym należy sprostać i to właśnie o nich rozmawiali specjaliści w zakresie zarządzania energią i inteligentnych rozwiązań w trakcie panelu „Inteligentne i efektywne miasta dzięki współpracy. Już dziś!”, który odbył się w trakcie XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Aktualnie obszar miast zajmuje zaledwie 2% powierzchni Ziemi, a zamieszkuje w nich 50% światowej populacji. Oczekuje się, że do 2050 roku w miastach będzie żyć 70% ludzi. W chwili obecnej są one odpowiedzialne za 75% całkowitego zużycia energii. Zwiększenie efektywności energetycznej staje się więc największym wyzwaniem, z którym aglomeracje miejskie muszą się zmierzyć. Niezależnie od dostępności energii, nie nadążymy za rosnącym popytem na nią. Dlatego konieczne staje się wyeliminowanie wszelkich możliwych strat, redukcja zapotrzebowania na energię i jednoczesne podnoszenie opłacalności i wydajności surowców.

REKLAMA

Rozwiązania dla inteligentnych miast są więc niezbędne, gdyż bez ich wdrożenia miasta nie będą w stanie, szczególnie w Polsce sprostać stojącymi przed nimi wyzwaniami oraz zapewnić odpowiedniego komfortu życia swoim mieszkańcom z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska naturalnego. –Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu przy realizacji kilku pilotażowych projektów wdrażania inteligentnych miast, których Schneider Electric jest kluczowym partnerem, wiemy, że możliwa jest dziś implementacja tych rozwiązań na całym świecie, również w Polsce. Nasze doświadczenia pokazały również, że tak ważne dla funkcjonowania miast i gospodarki projekty mogą być zrealizowane z powodzeniem tylko dzięki współpracy pomiędzy firmami oferującymi takie rozwiązania, a władzami miast – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Tworzone dzięki współpracy

Specjaliści biorący udział w panelu dyskusyjnym zgodnie potwierdzili, że stworzenie inteligentnego miasta to proces, który można przeprowadzić wyłącznie dzięki kooperacji firm i instytucji samorządowych. Opierając się na doświadczeniach z Paryża, Lyonu czy Barcelony, Prezes Schneider Electric podkreślił, że współpraca ta musi być rozumiana  jako partnerstwo i wzajemne zaufanie podmiotów biorących udział w projekcie. Ponadto, istotna jest również komplementarność stosowanych przez partnerów rozwiązań zaspokajających określone potrzeby miast. Jednym z przykładów, o którym mówiono podczas panelu, był projekt „Polskie Miasto Przyszłości”, którego Schneider Electric jest partnerem. Jest to otwarta platforma rozwiązań dla miast, oferująca komplementarne wobec siebie rozwiązania w kluczowych dla budowy inteligentnego miasta obszarach takich jak: bezpieczeństwo, transport, komunikacja, inteligentne systemy oświetlenia, edukacja, a także kontakt z mieszkańcami.

W trakcie panelu odniesiono się również do przykładu Barcelony, gdzie zaimplementowane zostały technologie do zarządzania wodociągami, parkingami, odpadami czy komunikacją miejską, które pomagają miastu oszczędzać środki budżetowe, jednocześnie podnosząc jakość usług publicznych. Podczas panelu firma Schneider Electric ujawniła również plany utworzenia wraz z miastem Barcelona ośrodka Center of Excellence, którego działalność będzie skupiona na inteligentnych rozwiązaniach dla miast. To pokazuje, że Smart City jest nieuniknione, a nawet pożądane.

Gdzie pojawiają się korzyści

Inteligentne miasto przynosi korzyści wielu grupom odbiorców. Tym, którzy w pierwszej kolejności korzystają z tych rozwiązań są zarządcy miast. –Tylko dzięki technologiom zdolnym w szybki sposób analizować sytuację w różnych obszarach życia miasta będziemy w stanie w sposób natychmiastowy reagować na te potrzeby. Gdyby obsługiwać te procesy wyłącznie za pośrednictwem ludzi, należałoby stworzyć ogromną ilość miejsc pracy, które w ostateczności mogłyby nie sprostać temu zadaniu z czysto fizycznych ograniczeń – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

REKLAMA

Zarządcy sieci

Inteligentne rozwiązania pozwalają managerom zarządzającym siecią na lepsze zdefiniowanie oczekiwań konsumentów i dostosowanie zużycia energii do ich aktualnych potrzeb. Co więcej, możliwe jest zoptymalizowanie oraz integracja zdecentralizowanego wytwarzania energii, jak również lepsze zarządzanie inwestycjami w tym obszarze.

Społeczeństwo

Tworzenie wartości na dwóch polach – środowiskowym, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz społecznym, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy rozwoju nowych technologii na poziomie tworzenia rozwiązań i usług.

Klienci końcowi

Każdy z konsumentów będzie mógł bardziej efektywnie zarządzać poborem energii, korzystając z rozwiązań komunikacyjnych (interfejs WWW, kontrola i monitoring, alarmy użytkowania, narzędzia doradztwa dla konsumentów).

Producenci oraz dostawcy energii elektrycznej

Otrzymają oni innowacyjne technologie, pozwalające na lepsze zarządzanie bazą wytwarzania energii, poprawiające jej jakość , jak również umożliwiające powstanie nowych usług oraz indywidualnych taryf.

Tworzenie inteligentnych miast jest ściśle powiązane z rozwojem światowych trendów w energetyce jak również rozwojem gospodarczym Europy jak i świata. Rozwój Smart City w integracji z tymi czynnikami jest więc kolejnym wyzwaniem przed, którym muszą stanąć projektanci nowoczesnych miast. Właśnie te czynniki były również tematem debat podczas sesji plenarnej „Czas synergii. Jak uwolnić potencjał Europy Środkowej?” oraz „Światowe trendy energetyczne XXI wieku – nowe wyzwania”, w których jednym z ekspertów był Leonid Mukhamedov, w-ce Prezes na Europę Środkowo-Wschodnią, Schneider Electric.

Schneider Electric