MG przedstawiło analizę nt. możliwości funkcjonowania spółdzielni energetycznych

MG przedstawiło analizę nt. możliwości funkcjonowania spółdzielni energetycznych
Foto: Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki opublikowało wykonaną na jego zlecenie „Analizę mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej”. Dokument zawiera analizę regulacji prawnych w państwach Unii Europejskiej, w których działają spółdzielnie energetyczne, a także propozycje odpowiednich zmian w polskim systemie prawnym umożliwiających implementację idei spółdzielni energetycznych.

W ekspertyzie, przygotowanej na zlecenie MG, ujęto rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian przepisów prawa w tym obszarze. Publikacja wskazuje ponadto potencjał spółdzielni energetycznych, jako rozwiązania, które ma docelowo wspierać rozwój mikrogeneracji w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – informuje resort gospodarki.

Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa, która przygotowała analizę, informuje, że praktykę spółdzielni energetycznych stosuje się m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Danii, Szwecji, Austrii czy Niemczech, przy czym w żadnym z tych krajów nie wprowadzono w tym celu odrębnych dedykowanych regulacji prawnych, a spółdzielnie energetyczne funkcjonują tam jak inne spółdzielnie i w zakresie systemów wsparcia dla OZE są traktowane jak inni wytwórcy zielonej energii. 

REKLAMA

– Spółdzielnie energetyczne są powszechnie wykorzystywaną formą realizacji prosumenckich inwestycji w OZE przede wszystkim w Niemczech. Dlatego, pomimo braku szczególnych przepisów odnoszących się do spółdzielni energetycznych, w aspekcie ewentualnego wdrożenia w Polsce najlepszych praktyk mających przyczynić się do rozpowszechnienia w Polsce tej formy prawnej wytwarzania energii z OZE, w praktyce warto przyjrzeć się głównie przykładowi niemieckiemu – informuje kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa.

Autorzy analizy podkreślają, bazując na szeroko omówionym przykładnie Niemiec i podobieństwie niemieckiego i polskiego ustawodawstwa regulującego działalność spółdzielni, że wdrożenie w Polsce systemu spółdzielni energetycznych nie wymagałoby dużych zmian w polskim prawie. 

W Niemczech działa obecnie prawie 900 podmiotów tego typu. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej tylko do odbiorców końcowych zużywających ją do celów prywatnych, lub gdy zużycie związane z działalnością gospodarczą nie przekracza 10.000 kWh rocznie, u naszych zachodnich sąsiadów nie ma wymogu uzyskania koncesji i wystarczające jest zgłoszenie takiego rodzaju działalności do organu regulacyjnego – podobnie jak w przypadku innych wytwórców energii z OZE. 

W analizie czytamy, że relacje handlowe między spółdzielnią a jej członkami odbywają się w Niemczech na takich samych zasadach, jak pomiędzy innymi niezależnymi podmiotami obrotu gospodarczego, a odpowiedzialność spółdzielni wobec wierzycieli ograniczona jest do wysokości jej majątku i za jej zobowiązania nie odpowiadają jej członkowie.

– Dzięki ograniczeniu odpowiedzialności inwestycja staje się bezpieczniejsza, bowiem w przypadku ewentualnego jej niepowodzenia chroniony jest osobisty majątek członków spółdzielni – informuje kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa.

REKLAMA

W celu utworzenia spółdzielni energetycznej w Niemczech wystarczy zaledwie 3 członków, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. W przypadku osób prawnych mogą to być podmioty prywatne lub publiczne (osoby fizyczne lub osoby prawne, w tym podmioty prawa publicznego). Przykładowo członkami spółdzielni energetycznych bywają także gminy lub lokalne przedsiębiorstwa komunalne – informuje kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa.

Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa podkreśla, że o sukcesie spółdzielni energetycznych w Polsce zdecydują nie tylko odpowiednie regulacje prawne określające sposób ich działalnosci, ale także stabilne warunki inwestycyjne.

Jesteśmy zdania, że sukces spółdzielni energetycznych w Polsce może zapewnić tylko taki system wsparcia dla realizowanych przez nie projektów OZE, który spowoduje, że tego rodzaju inwestycje będą się po prostu opłacać. System taki powinien być przy tym stabilny, by pozwolić na określenie rentowności inwestycji w długiej perspektywie czasu. W tym kontekście należałoby także podjąć działania mające na celu zachęcenie instytucji finansowych do wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie realizacji projektów OZE. Dodatkowe wsparcie finansowe mogłoby polegać np. na stworzeniu dedykowanego spółdzielniom energetyczny – podkreśla kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa.

W analizie znajdziemy ponadto propozycje zmian w prawie spółdzielczym, które zdaniem autorów dokumentu, może umożliwić powstawanie w Polsce spółdzielni energetycznych, a także przewodnik dla inwestorów, którzy chcieliby realizować tego typu projekty. Cały dokument jest dostępny pod poniższym linkiem:

„Analizę mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej” [PDF]

Pierwszą powstającą w naszym kraju spółdzielnią energetyczną jest projekt „Spółdzielnia Nasza Energia”. Przeprowadzony przez Gramwzielone.pl wywiad z przedstawicielem pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej jest dostępny pod tym linkiem: Jak będzie działać pierwsza polska spółdzielnia energetyczna? [wywiad]

Pomysłodawcy pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej zaprezentują jej koncepcję podczas konferencji organizowanej przez portal Gramwzielone.pl – Greentechcamp.pl 2014, która odbędzie się 14 listopada br. we Wrocławiu. 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Greentechcamp.pl 2014 zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony www.greentechcamp.pl 

gramwzielone.pl