Pierwsza edycja Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”

Pierwsza edycja Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”
Konkurs "Przemysłowa Inwestycja Roku 2014"

Redakcja Serwisu Tereny Inwestycyjne Info przygotowuje pierwszą edycję Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych inwestycji przemysłowych rozpoczętych w 2014 roku.

Przedstawiamy Kapitułę Konkursu:

– Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA

Marta Śniegocka, Redaktor Naczelna Serwisu Tereny Inwestycyjne Info

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

– Sławomir Majman, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Edward Tomasz Połaski, Prezes Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu Business Centre Club, ekspert ds. gospodarki, wiceprzewodniczący TK ds. Społeczno-Gospodarczych

Kapituła Konkursu dokona wyboru Laureatów w siedmiu kategoriach:

– Polska Inwestycja Roku

REKLAMA

– Zagraniczna Inwestycja Roku

– Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej

– Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

– Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (mniej niż 250 pracowników)

– Ekologiczna Inwestycja Roku

– Innowacyjna Inwestycja Roku

Celem Konkursu jest nagrodzenie inwestycji przemysłowych rozpoczętych bądź zakończonych w 2014r., które znacząco wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy Polski. Projekt promuje przedsiębiorczość, innowacyjność, postawy proinwestycyjne oraz proekologiczne. Konkurs jest również szansą dla spółek na zaznaczenie swojej pozycji na rynku.

Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy oraz więcej informacji o Konkursie znajdziecie Państwo na Serwisie www.TerenyInwestycyjne.info

ZGŁOŚ SWOJĄ INWESTYCJĘ DO KONKURSU!

Kontakt: Magdalena Wiśniewska,

e-mail: m.wisniewska@dbpart.com, tel.: 22 619 22 41 wew. 191, kom.: 536 925 003