Nieznaczny wzrost prognozy dla rynku carbon po nowojorskim szczycie klimatycznym

Nieznaczny wzrost prognozy dla rynku carbon po nowojorskim szczycie klimatycznym
TVA Web Team, flickr cc

Wrześniowa prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II półroczu 2014 r. zostaje podniesiona w stosunku do sierpniowej o 3 eurocenty do 6,04 euro – informuje DM Consus.

Głównymi czynnikami wpływającymi na obecną prognozę ceny są:

– ustalenia na szczycie ONZ w Nowym Jorku – wzrost;

REKLAMA

– ustalenie terminu rozmów w sprawie rezerwy stabilizacyjnej – wzrost;

REKLAMA

– porozumienie w sprawie przydziałów dla sektora zagrożonego carbon leakage – spadek.

Czynnikiem, który może wpłynąć na zmienność cen w najbliższych tygodniach jest mijający szczyt klimatyczny w Nowym Jorku, na którym przedstawiciele państw zadeklarowali konieczność podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczania emisji. Kolejny zaplanowany szczyt klimatyczny odbędzie się w Limie. Jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną na nim podjęte konkretne rozmowy i działania, które będą podstawą do podpisania kolejnego porozumienia, być może w Paryżu w 2015 r.

Ponadto Komisja ENVI ustaliła termin głosowania nad formą i kształtem kolejnej interwencji na rynku carbon. Rozmowy i prace prowadzone do dnia głosowania przewidywanego na 23-24 lutego 2015 r. będą źródłem dużej zmienności i zwiększonej niepewności na rynku EU ETS.

We wrześniu Komisja Europejska zapowiedziała utrzymanie stanowiska co do ilości darmowych uprawnień instalacji zagrożonych zjawiskiem ucieczki emisji (carbon leakage). Bez wątpienia jest to czynnik zmniejszający zapotrzebowanie na uprawnienia w przyszłych latach. Dlatego też prognoza średniej ceny uprawnień pod koniec bieżącego okresu rozliczeniowego została obniżona.

DM Consus