97% Polaków oddycha szkodliwym powietrzem. List do Ewy Kopacz

97% Polaków oddycha szkodliwym powietrzem. List do Ewy Kopacz
stephen bowler, flickr cc

Czyste powietrze priorytetem dla Polski – Health and Environment Alliance wraz ze specjalistami zdrowia publicznego i środowiskowego piszą list otwarty do Premier Ewy Kopacz. 

Komunikat Health and Environment Alliance:

Po wygłoszeniu expose przez Prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz, Health and Environment Alliance, organizacja zajmująca się wpływem środowiska na zdrowie, wraz z ekspertami zdrowia publicznego i  środowiskowego w liście otwartym do Pani Premier wspólnie wzywają do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

REKLAMA

– Zanieczyszczenie powietrza stanowi kluczowy problem zdrowia publicznego, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Biorąc jednak pod uwagę Unię Europejską, Polska – obok Bułgarii – należy do państw o największej skali problemu – możemy przeczytać w liście. Eksperci podkreślają także, że: w Polsce zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne jest za ok. 45 000 przedwczesnych zgonów rocznie, a 97% Polaków oddycha powietrzem uznawanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za szkodliwe dla zdrowia.

Autorzy apelu mają „szczerą nadzieję, że podczas pierwszych miesięcy sprawowania urzędu przez Panią Premier, zapobieganie chorobom wśród dzieci i całych rodzin stanie się priorytetem rządu, poprzez wspieranie wymaganych regulacji na poziomie Unii Europejskiej, a także Polski – w szczególności poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych”. Podkreślają oni, że „takie działania byłyby zgodne z postulatami lokalnych grup i inicjatyw dążących do poprawy jakości powietrza, w świetle niewystarczającego prawa na poziomie krajowym”.

REKLAMA

List został wysłany do Kancelarii Premiera RP w dniu 1 października 2014.

Sygnaratiusze listu:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski
dr hab. inż. Artur Badyda
dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski
dr hab. n. med. Danuta Mielżyńska-Svach
dr hab. Krystyna Pawlas
dr Bartosz Balcerzak
dr med.Piotr Dąbrowiecki
Łukasz Adamkiewicz

Pełna treść listu dostępna jest pod tym linkiem

Health and Environment Alliance (HEAL) to wiodąca europejska organizacja typu non-profit analizująca wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Przy wsparciu ponad 65 organizacji członkowskich, HEAL uczestniczy w różnorodnych procesach decyzyjnych, przedstawiając niezależne ekspertyzy i dowody naukowe opracowane przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Członkowie HEAL to międzynarodowe i europejskie organizacje, a także grupy krajowe i lokalne w 25 krajach – zarówno w państwach członkowskich UE, jak i szerszym regionie europejskim, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Health and Environment Alliance (HEAL)