17 mln euro na dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi

17 mln euro na dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi
Images of Money, flickr cc

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział uruchomienie wartego 17 mln euro programu wsparcia inwestycji w mikroinstalacje OZE na terenach wiejskich. Program ma być realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

„Rzeczpospolita” informuje dzisiaj, powołując się na szefa resortu rolnictwa, że budżet programu realizowanego przez ARMiR i mającego na celu finansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE na wsi wyniesie 17 mln euro. Te środki będą pochodzić m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet nie został jeszcze w pełni wykorzystany. 

Projekt programu wsparcia rozwoju OZE na terenach wiejskich zakłada, że dofinansowaniem będzie można objąć inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie o mocy do 40 kW. 

REKLAMA

Szczegóły programu nie są jednak jeszcze znane, a resort rolnictwa dopiero ustala jego założenia. Wiadomo, że nie będzie rozróżnienia na technologie i że promowane będą zarówno instalacje do produkcji energii elektrycznej jak i ciepła. 

Nie wiadomo też, kiedy ruszy nabór wniosków. Możliwe, że jeszcze w tym roku, bo wnioski powinny być złożone do połowy 2015 r. 

Informacje o planach wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii na wsi potwierdził podczas wczorajszej debaty w ministerstwie rolnictwa wiceprezes ARMiR Jarosław Wojtowicz, który poinformował, że Agencja pracuje nad pilotażowym programem energetyki rozproszonej dla kilkunastu gmin, obejmującym np. zakładanie spółdzielni prosumenckich.

Chcemy, by w każdym województwie przynajmniej jedna gmina brała udział w naszym pilotażu, by pokazać innym, że to się opłaca. To oznacza nawet 200 mikroinstalacji o mocy nieprzekraczającej 40 kW w każdej takiej lokalizacji – „RZ” cytuje wiceprezesa ARiMR.

REKLAMA

Wsparcie dla jednej gminy nie powinno przekraczać 500 tys. euro, a udział gospodarstw domowych w programie polegałby na tym, że dzierżawiliby oni swoje dachy na określony czas gminie, która byłaby bezpośrednim beneficjentem unijnych środków. 

„RZ” zwraca uwagę, że w nowym budżecie UE na lata 2014-2020, obok środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, inwestycje w odnawialne źródła energii będzie można finansować również z Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Poziom wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych.

W budżecie UE na lata 2014-2020 do kosztów kwalifikowanych zostaną zaliczone urządzenia do produkcji energii w programach zakładających modernizację gospodarstw. 

Podczas wczorajszej debaty w ministerstwie rolnictwa Marek Sawicki wskazał na problemy z przerwami w dostawach energii na terenach wiejskich oraz na niską jakość oferowanej energii. Minister rolnictwa dodał, że do inwestycji w OZE konieczna jest samoorganizacja rolników i realizacja zbiorowych inwestycji, co będzie bardziej opłacalne niż w przypadku pojedynczych projektów. 

Szef resortu rolnictwa zakłada, że do 2020 r. w Polsce może powstać około miliona przydomowych mikroinstalacji OZE, czyli mniej więcej tyle, ile działa obecnie w Niemczech. 

gramwzielone.pl