Czas na energię odnawialną. Rozwój miast w warunkach gospodarki niskoemisyjnej

Czas na energię odnawialną. Rozwój miast w warunkach gospodarki niskoemisyjnej
Konferencja "Czas na energię odnawialną, rozwój miast w warunkach gospodarki niskoemisyjnej", 22 października 2014 r., Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa, lider projektu UE „Cities on Power” oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna realizator projektu UE „Regionalne Koncepcje Energetyczne (Regional Energy Concepts – CEP-REC)” zaprasza do wzięcia udziału w konferencji: „Czas na energię odnawialną, rozwój miast w warunkach gospodarki niskoemisyjnej”, która odbędzie się 22 października 2014 r. w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24.

Celem konferencji jest upowszechnienie rezultatów projektu „Cities on Power”, realizowanego przez Miasto Warszawę oraz partnerów z samorządów Austrii, Niemiec i Włoch. Konferencja posłuży dyskusji na temat roli miast w realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk w tym obszarze. W ramach upowszechniania rezultatów projektu CEP-REC realizowanego przez MAE odbędzie się dyskusja na temat uwarunkowań rozwoju rynku energii odnawialnej na Mazowszu. W ramach konferencji planujemy również przeprowadzenie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą mogli wymienić się wiedzą na temat rozwoju zielonej energii w miastach i wzajemnie się zainspirować.

Udział w konferencji zapowiedziała m.in. Dyrektor Regionalna na Europę światowej organizacji miast C40 Cities Climate Leadership Group, Pani Cristiana Fragola.

REKLAMA

Przewidujemy również sesję networkingową, która ułatwi nawiązanie relacji między uczestnikami konferencji.

REKLAMA

Liczymy, że wydarzenie to przybliży Państwu możliwości wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich!

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez  wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.warsaw-COP.pl do dnia 16 października.

Informacje związane z konferencją udzielne są telefonicznie pod numerem – 22 691 93 27

Zespół projektu Cities on Power oraz CEP-REC